Leder

Aftenposten mener: Venneforeninger tjent med full åpenhet

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har ført liste over medlemmene av Norsk-russisk venneforening på Stortinget. For dette har de nå fått en velfortjent rapp over fingrene fra EOS-utvalget, Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenestene.

PST har utvist «klanderverdig skjønn» ved å registrere stortingsrepresentantene, skriver EOS-utvalget. Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) slutter seg til kritikken. Stortinget har for tiden 14 slike vennskapsgrupper for kontakt med andre land. «Mistenkeliggjøring av disse gruppene eller deres medlemmer på generelt grunnlag er skadelig for viktig mellomfolkelig samarbeid», skriver Trøen.

Hverken PST eller EOS-utvalget har sagt hvilken vennskapsforening det dreier seg om. Men lederen i Norsk-russisk venneforening, finnmarksrepresentanten Runar Sjåstad (Ap), sier til VG at PST tok kontakt med ham med sikte på et møte. PST ville gå gjennom hvordan utenlandske etterretningstjenester opererer i Norge.

«Det kan godt være at det var jeg som sendte medlemslisten til PST da vi forberedte dette møtet», sier Sjåstad til VG, og her er det sannsynlig at Sjåstad husker riktig. Den norsk-russiske venneforeningen ble etablert i 2014, men fikk lite vind i seilene da Russland annekterte Krim-halvøya samme år.

I en koronafri tid ville overskriftene blitt store om en sak som denne. Lundkommisjonen fremla i 1996 sin rapport om omfattende ulovlig politisk overvåking i Norge. Skandalen ble akutt – og utløste avgangen til overvåkingssjef Hans Olav Østgaard og tidligere justisminister Grete Faremo – da det viste seg at politiet også hadde overvåket et av Lund-kommisjonens egne medlemmer, Berge Furre.

PST har ikke drevet overvåking av medlemmene i Norsk-russisk venneforening, og navnelisten har de nå klokelig slettet. Det bør være innlysende for alle parter at politikere skal kunne danne og engasjere seg i hva de vil av foreninger uten å havne i politiregistre.

Fortsatt må det likevel være i orden at PST tar kontakt med folk som kan være utsatt for utenlandsk påvirknings- og etterretningsvirksomhet. Og Stortingets mange venneforeninger kan foreta seg noe enkelt og klokt: Legge sine medlemslister åpent ut, tilgjengelig for både Hvermannsen og PST.

Det bør ikke være hverken hemmelig eller mistenkelig for en folkevalgt å være venn.

Les hele saken med abonnement