Leder

Aftenposten mener: Norske myndigheter må gi tydeligere føringer om koronaepidemien

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel

Norske myndigheter har valgt å la responsen på koronaepidemien hvile på lokalt og individuelt ansvar. Sykehus, kommuner, fylkesleger og arrangører av konserter og tilstelninger skal selv avgjøre hvordan de skal håndtere den største helsetrusselen på lang tid.

Det betyr at en lang rekke personer med mer eller mindre overfladisk kunnskap til hvordan man begrenser pandemier, nå skal være førstelinjeforsvaret vårt mot koronaviruset.

Myndighetene vil for eksempel ikke gå ut med tydelige nasjonale retningslinjer for konserter og andre store publikumsbegivenheter, slik danskene og flere andre nasjoner har gjort. Anbefalingen fra Helsedirektoratet er å ta kontakt med hver enkelt kommune dersom man er usikker. – Vi gir ansvaret primært til arrangøren og sekundært til kommunene, sa Svein Lie, lege og fagdirektør ved Helsedirektoratet, på en pressekonferanse mandag.

På spørsmål om hvorvidt helsepersonell bør reise til utlandet, svarte Lie at de vil legge «vekt på frivillighet og at arbeidsgiver tar ansvar sammen med ansatte». Lie henviste ved flere anledninger til «norsk lov». Det er vanskelig å forstå om det betyr at helsemyndighetenes respons begrenses av juridiske hensyn.

Konsekvensen av en slik strategi er store lokale sprik i håndteringen av en krise som åpenbart er av nasjonal karakter. Aftenposten skrev søndag at landets helseforetak har oppfattet rådene om beredskap totalt forskjellig. Mens Helse Sør-Øst har hentet inn et ekstra lager av smittevernutstyr, sier Helse Vest og Helse Midt-Norge at de «har fulgt rådene fra Helse- og omsorgsdepartementet» om ikke å hamstre.

Torp flyplass utenfor Sandefjord lot i helgen et fly fra Nord-Italia lande uten at passasjerene ble screenet eller informert om at de må i karantene. Gardermoen hadde da iverksatt andre regler.

Det burde være unødvendig at dårlig informasjonsflyt og uklare «råd» gir rom for så store lokale fortolkninger. Det er svært mye som indikerer at kommunikasjonen fra sentrale myndigheter ikke er tydelig nok. Det er Folkehelseinstituttet som har Norges fremste ekspertise på smittevern og pandemier. Da er det naturlig at de i en så alvorlig situasjon som vi nå befinner oss i, bruker sin kompetanse til å komme med helt utvetydige pålegg, og at disse blir raskt og effektivt formidlet til alle berørte parter.

Les hele saken med abonnement