Aftenposten mener: Oslo og Akershus bør finne sammen

Her, midt i Oslo sentrum, har Akershus fylkeskommune sin administrasjon.

En stor østlandsregion uten Oslo fremstår ulogisk.

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Kommunereformen går sin gang, og i første omgang ligger det an til en reduksjon på vel 40 kommuner. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) sier det er bedre enn ventet. Det er ingen grunn til å betvile at Sanner visste at kommunereformen ville bli krevende, men man kan betvile at han her er helt oppriktig.

Mens kommunesammenslåing kan vekke sterke følelser fordi de berører lokal identitet, er det få som har sterke følelser for sin egen fylkeskommune. Derfor går prosessen med å erstatte dagens fylkeskommuner med større regioner langt glattere. Regionene er tiltenkt noe flere funksjoner enn dagens fylkeskommuner, som blant har videregående opplæring og overordnet samferdsel- og arealplanlegging i sin portefølje.

Uenighet over fylkesgrensene

Trøndelagsfylkene har allerede bestemt seg for å slå seg sammen, og nå går det mot en storsamling på Vestlandet, der Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland ser ut til å finne sammen.

Oslo, landets mest folkerike fylkeskommune, vil ikke danse etter Sanners pipe. Statsråden ønsker sammenslåing av fylker som «kommunikasjonsmessig og næringsøkonomisk henger sammen».

Det gjør Oslo og Akershus i høyeste grad. Over 80.000 mennesker krysser fylkesgrensen hver dag, fylkene deler bo- og arbeidsmarked, og Ruter har i oppgave å besørge effektiv transport for begge fylkers innbyggere.

Akurshus-politikerne mener potensialet for bedre samarbeid, spesielt når det gjelder areal- og transportplanlegging, tilsier sammenslåing med Oslo. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er særlig bekymret for at Oslo mister kontroll over den videregående skolen ved en sammenslåing. I dag kan Oslo som eneste kommune se utdanningsløpet fra barnehage til videregående skole i en helhetlig sammenheng. Det er en fordel byrådet forståelig nok vil beholde.

  • Aftenposten har testet jobbreisen over grensen mellom Akershus og Oslo: Slik gikk det

Tar for lang tid

Det er likevel ikke god nok grunn til å motsette seg sammenslåing. befolkningsveksten i regionen tilsier at tett samarbeid mellom Oslo og Akershus er avgjørende. Det foregår i dag mye helhetlig planlegging på tvers av fylkesgrensen, men prosessene tar ofte lang tid. Med én region vil eksempelvis de politiske partiene måtte enes om ett standpunkt hver seg når det gjelder prioritering og utforming av samferdselsprosjekter.

Akershus har begynt å flørte med Østfold, Vestfold og Buskerud. En stor østlandsregion uten at Oslo er med, fremstår ulogisk. Argumentene som så langt er presentert for at Oslo skal stå alene på det nye regionskartet, er ikke gode nok.