Leder

Asylregelverket er i utakt med realitetene

 • Aftenposten Redaksjon

_HNJ0922_doc6n7w1zmugf4kl6ks6vj-mfBKBq4Khy.jpg Halvor Solhjem Njerve

UDI-direktør Frode Forfang retter ramsalt kritikk mot regelverket som styrer dagens asyl— og flyktningpolitikk. Han tar til orde for en ordning der asylinstituttet erstattes av en omfattende kvoteordning med fordeling av flyktninger mellom landene i Europa.

Kritikken er langt fra ny. Forslag om kvotesystemer har kommet fra ulike hold i hele høst. Det oppsiktsvekkende er at utspillet kommer fra Frode Forfang.

 • Les Frode Forfangs kronikk her:
Les også

Dagens system bygger på et paradoks. Finnes et bedre internasjonalt flyktningsystem? | Frode Forfang

Bra at han han reiser debatten

Noen vil hevde at det er upassende at en etatsdirektør går ut med kritikk av de konvensjoner og det regelverk han har ansvar for å forvalte.

Vi mener tvert i mot. Migrasjonskrisen er i dag en av de største utfordringene Europa står overfor. Det vil bidra til at en nødvendig debatt blir bedre og mer opplyst når UDI-direktøren går offentlig ut med sitt syn på dagens asylsystem og hvilke følger det i praksis har fått.

Enhver persons rett til å søke asyl utgjør kjernen i et forpliktende, internasjonalt regelverk. Samtidig gjør europeiske land sitt ytterste for å hindre at flyktningene får prøvd denne asylretten. Det skjer med strenge visumregler og — som vi nå ser daglig i Europa - stadig flere kontrolltiltak ved grensene.

Alle har legitim rett til å søke asyl i Europa. Men det er blitt umulig på lovlig vis å bruke denne retten.

Kneler under vekten

Dette er et stort paradoks, som Forfang påpeker. Asylsystemet kneler under vekten av tilstrømningen til Europa. Et ordnet system som skutte ta vare på de svakeste, er erstattet av irregulære, desperate folkevandringer og et lukrativt marked for menneskesmuglere.

Da Flyktningkonvensjonen ble til, var menneskerettsforkjempere og politiske dissidenter den viktigste målgruppen. Disse må forsatt sikres effektiv beskyttelse. Men konvensjonen er ikke tilpasset en situasjon der millioner av mennesker er på flukt fra hjemlandet på grunn av krig og konflikt.

Forfang tar til orde for en ordning der Europa er villig til å ta i mot opptil flere hundre tusen flyktninger gjennom kvoter, der de mest sårbare og de med størst beskyttelsesbehov blir prioritert. Utvelgelsen må skje før flyktningene drar mot Europa. For å kunne få oppslutning om dette må asylretten opphøre i sin nåværende form, mener han.

Tankegangen er ikke ny. En slik kvoteordning er ikke ulik den som administreres under FNs høykommissær for flyktninger. Men Europas vilje til å ta i mot flere FN-flyktninger holdes effektivt nede så lenge hundretusener tar seg inn over grensene på egen hånd.

Må tilpasses dagens virkelighet

"Det er ingen enkel vei fra tanke til realitet", sier Forfang om sitt eget forslag. Dette er et gedigent understatement.

Det er utvilsomt et skrikende behov for et regelverk og en praksis som er tilpasset dagens flyktningsituasjon. Men et felleseuropeisk kvotesystem forutsetter en samordning, en samhandling og en handlekraft som ikke finnes. I stedet ser vi nå et mistrøstig svarteperspill der nær sagt alle land i Europa konkurrerer om å gjøre seg minst mulig attraktive for migranter.

Nasjonale mot asylstrømmen er i ferd med å få det grensefrie Schengen-området til å rakne. Kjernen i europeisk samarbeid, slik det er utviklet gjennom årtier, ligger i potten.

Forfang fortjener honnør for å ville reise en prinsipiell debatt om asyl- og flyktningpolitikken. Det er også innspill til en enda viktigere politisk debatt om Europa og EUs fremtid.

Samarbeidet i Europa må gjenreises. Ingen ansvarlig europeisk politiker kan rolig se på at det bryter sammen.

 1. Les også

  UDI-direktøren vil gravlegge asylinstituttet

 2. Les også

  Å diskutere om asylpolitikken skal være «streng» eller «liberal» er et sidespor | Sylo Taraku og Torstein Ulserød

Les mer om

 1. Ledelse
 2. Asyl

Relevante artikler

 1. LEDER

  Aftenposten mener: Ja til mer regulert mottak av asylsøkere

 2. KOMMENTAR

  Aldri før har en så stor andel av migrantene i Middelhavet druknet

 3. KOMMENTAR

  Skifter kurs når bølgen har lagt seg

 4. DEBATT

  Høyre er uten ideer i innvandringspolitikken | Torstein Ulserød

 5. NORGE

  UDI vil myke opp regelverket: – Barn bør ikke straffes for foreldrenes juks

 6. DEBATT

  I asylstrømmen finnes også våre verste fiender