Nødvendig avgang

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

NÅR ADMINISTRERENDE DIREKTØR Erik Omland ved Vestre Viken Helseforetak trakk seg, var det helt nødvendig. Han hadde ganske enkelt ikke noe valg. For noen må stå opp og ta ansvar når det avdekkes feil i et slikt omfang som vi her er vitne til ved Sykehuset Asker og Bærum. Helt uavhengig av hva Omland har visst eller ikke visst om datotriksing med ventelistene for pasientene, har han vært øverste sjef for sykehuset. Da er det som har skjedd hans ansvar.

Direktørens avgang viser også med all mulig tydelighet hvor alvorlig denne saken nå er blitt. Det som begynte som mulig triksing med ventetiden for noen få pasienter, viser seg å ha langt større omfang enn som så. Det er kommet frem at flyttingen av behandlingsdato er skjedd for mer enn 1000 pasienter bare i 2009. Dermed har sykehuset brutt pasientrettighetsloven over en lav sko.

DETTE ER FØRST og fremst alvorlig for pasientene som er rammet. De har ikke fått behandlingen de rettmessig har krav på innen gitte tidsfrister. Helt uforskyldt er pasientene blitt skadelidende. Ingen kan i dag si med sikkerhet hvor store konsekvensene er for den enkelte pasient. Det er imidlertid allerede slått fast at det for noen få, kan ha fått fatale følger. For andre kan triksingen ha medført unødvendig lang tid med smerter og plager, og det kan ha påført dem lengre fravær fra jobb enn nødvendig. Det betyr også økte kostnader for samfunnet.

Spørsmålet alle stiller seg er hvordan dette kunne skje, og ikke minst om dette er triksing satt i system, eller om feilene som er begått er helt tilfeldige. Det er vanskelig å se for seg at en eller flere sykehusansatte bevisst har satt i system noe som kan få store konsekvenser for liv eller død for et foreløpig ukjent antall pasienter. Samtidig er det like vanskelig å tro at feil i et så stort omfang kan være tilfeldig. Granskningen Helsetilsynet, og etterforskningen politiet er i gang med, er helt nødvendige for å få sikre svar.

MEN DET er ikke nok. Også sykehuset selv har en betydelig jobb å gjøre. For det er avdekket en mangel på system og kontroll som går på tilliten løs. Det kan sykehuset ikke leve med. Pasientene må ha tillit til at sykehuset og de ansatte er der for dem, og at helsepersonell gjør sitt ytterste for å sikre dem best mulig behandling raskest mulig. Det som nå er avdekket viser en annen virkelighet.

Vi tror ikke det hadde vært lett for Omland å gjenopprette den nødvendige tilliten sykehuset er så avhengig av fra befolkningen. Det kan imidlertid vise seg at flere enn Omland må se seg om etter ny jobb. Det er flere ledd i systemet som burde har sett og som burde ha rettet opp feilene forlengst.