Leder

Leder: Fra folkevalgte til tiltalte

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

RETTSSAKEN mot de tidligere stortingsrepresentantene Anders Talleraas og Magnus Stangeland, som innledes i Oslo tingrett i dag, er spesiell på mange måter. Det har aldri skjedd tidligere at tidligere folkevalgte har havnet på tiltalebenken fordi påtalemyndigheten mener de har fått utbetalt urettmessig pensjon, og vi har knapt sett en så politisk topptung vitneliste i en norsk rettssal. Blant de 21 tidligere stortingsrepresentanter som er innkalt av enten aktoratet eller forsvarerne, er fire tidligere statsministre, Kåre Willoch, Gro Harlem Brundtland, Thorbjørn Jagland og Kjell Magne Bondevik, syv tidligere statsråder og tidligere formann i Fremskrittspartiet, Carl I. Hagen.

PÅ ETT VESENTLIG PUNKT er imidlertid ikke stortingspensjonssaken mer spesiell enn en hvilken som helst annen straffesak: Det er bevisenes stilling, og ikke de tiltaltes tidligere posisjoner, som skal avgjøre om retten finner dem skyldig eller ikke, og hvilken straff de eventuelt skal få. De må behandles som enhver annen som er tiltalt for å ha fått for mye penger fra det offentlige. Det innebærer også at Talleraas og Stangeland, på samme måte som enhver annen tiltalt, er uskyldige inntil det motsatte er bevist, og rettskraftig dom eventuelt har falt i deres disfavør.

TILTALEN mot de to meget erfarne parlamentarikerne er alvorlig. Talleraas skal i syv år ha fått utbetalt tilsammen 2,7 millioner kroner mer i stortingspensjon enn han har hatt krav på. Årsaken er at han ikke skal ha gitt Stortingets pensjonsstyre tilstrekkelige opplysninger om sine inntekter fra ulike styreverv. Stangeland skal ifølge tiltalen ha fått utbetalt 536000 kroner for mye i løpet av en treårsperiode fordi han ikke innrapporterte inntekter fra fast lønn i Bergen Yards, styrehonorarer og fri bil. Begge risikerer å bli dømt etter paragrafen i straffeloven om grovt uaktsomt bedrageri. Paragrafen har en øvre strafferamme på to års fengsel.

PENSJONSORDNINGEN som de to tiltalte fikk sine utbetalinger etter, hadde vesentlige svakheter både i bestemmelser og praktisering. Dette er Stortinget nå i ferd med å rette opp.

Både Talleraas og Stangeland vil prosedere på at de har fulgt de retningslinjer og veiledninger de har fått fra Stortingets administrasjon. Men selv om det skulle vise seg at administrasjonen har tolket regelverket urettmessig i stortingspensjonistenes favør, er ikke dette et automatisk argument for frifinnelse. Som tidligere folkevalgte lovgivere med henholdsvis 16 og 12 års fartstid på Stortinget må det forventes at de tar et selvstendig ansvar for å vurdere rettmessigheten av de pensjonsutbetalinger de mottar.

Les også

  1. - Det fantes ingen kontroll

  2. Stangeland: – Blir godt å få det overstått

Les mer om

  1. Ledelse