Leder

Aftenposten mener: Resten av verden må hegne om Parisavtalen

  • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.
Angela Merkel ytret ikke mye tro på Donald Trump som partner i det internasjonale klimaarbeidet.

Følger verdens ledere opp Parisavtalen, blir effekten av Trumps kunnskapsløse styre mindre.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Amerikanske medier meldte onsdag at president Donald Trump heller mot å trekke USA fra Parisavtalen. Selv varsler han en beslutning om få dager.

Parisavtalen ble signert i 2015 og omfatter så å si alle land i verden. Bare Syria og Nicaragua står utenfor. Avtalen er rammeverket for en verden som søker å begrense den globale oppvarmingen til maksimalt to, helst 1,5 grader. En vesentlig del av avtalen er forpliktelsen til å oppdatere nasjonale klimaplaner hvert femte år. Det er også en av svakhetene til avtalen fordi det krever solid og bred konsensus i det enkelte land.

Les også

Trump trekker trolig USA ut av Parisavtalen

Den konsensusen har aldri eksistert i USA. Derfor er det ikke helt uventet hvis Trump nå trekker USA fra avtalen. Tidligere president Barack Obama hadde ikke forankring i Kongressen for sin forpliktelse til avtalen, og den var et valgkamptema. Spørsmålet er hva det betyr for det globale klimasamarbeidet.

Den gode nyheten er at arbeidet for et mer klimanøytralt samfunn raskt har kommet lenger på få år. Teknologisk utvikling, sol- og vindenergi har revolusjonert fremtidsscenarioene for tilgang på ny energi. Den utviklingen stopper ikke med USAs lunkne holdning til internasjonalt klimasamarbeid.

Videre har store deler av næringslivet i USA, særlig de internasjonale selskapene, jobbet for en fortsatt forpliktelse til Parisavtalen. De har egeninteresse av å delta i diskusjoner om hvordan verden skal nå klimamålene, uavhengig av hva Trump gjør. Om de får det «lettere» på hjemmebane, hjelper ikke det hvis de skal møte miljø- og klimakrav i andre land.

Dessuten har Kina bedyret at landet fortsatt vil forplikte seg til Parisavtalen, noe som er helt avgjørende.

Les også

Her er hovedpunktene i Parisavtalen

Det hadde neppe blitt en Paris-avtale å snakke om uten at Kina og USA hadde snakket sammen på forhånd. Disse to landene er avgjørende for hvor vellykket det internasjonale klimaarbeidet blir. De står for de største utslippene, og de påvirker andre land sterkt. Mange mindre land er med på avtalen fordi USA er med. Flere av dem kan miste motivasjonen for å følge opp forpliktelsene når USA ikke er med.

Internasjonalt samarbeid trenger ledere som brenner for det, ikke minst i 2017. Donald Trump gjør ikke det. Tvert imot, han og hans nærmeste medarbeidere synes å ha som mål å undergrave mye av fellesskapet som har utviklet seg siden 1945.

Det er et tap for Parisavtalen hvis USA ikke er med. Men avtalen mister ikke all betydning. Effekten av Trumps avgjørelse vil jo også påvirkes av hva de andre landene som har signert avtalen gjør. Mister klimasamarbeidet fart nå, vil arven etter Trump få større betydning og bli mer alvorlig for verden enn den behøver å bli. Følger verdens ledere opp som avtalt, blir effekten av Trumps kunnskapsløse styre mindre.

Les mer om

  1. Leder
  2. USA
  3. Donald Trump
  4. Kina
  5. Global oppvarming
  6. Parisavtalen