Leder

Aftenposten mener: På tide med industrialisering av oppdrettsnæringen

  • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.

Foto: Arash A. Nejad

Norsk lakseoppdrett kalles ofte et industrieventyr. På mange måter er det også det. Men det er en ung næring, preget av store problemer og mildt sagt varierende vilje og evne til å løse dem.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

For noen uker siden slo Veterinærinstituttet fast i Fiskehelserapporten 2016 at 1 av 5 fisk dør i løpet av produksjonssyklusen. Det er et grotesk høyt tall sammenlignet med alle andre produksjonsdyr. Årsaken er lakselus. Ikke en økning i antallet, men at lusen er blitt resistent mot stadig flere avlusingskurer. Da må fisken behandles mekanisk, med spyling, børster, ferskvann og varmt vann, den får skader, sykdommer og dør.

Veterinærinstituttet ser på dette som et alvorlig velferdsproblem. Det er på sin plass å minne om at også oppdrettslaks omfattes av dyrevelferdsloven. Men luseproblemet har også en annen konsekvens: Det står i veien for bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen. Det er en uttalt politisk målsetning, og har vært det gjennom skiftende regjeringer. Sannsynligvis er det årsaken til at fiskeriminister Per Sandberg sa i NRK-programmet Politisk kvarter at Sjømat Norge «ikke tar lusa på alvor i det hele tatt».

Det er kimen til en konflikt mellom to NHO-organisasjoner, nemlig Sjømat Norge og Norsk Industri.

Da den største oppdretteren av dem alle, John Fredriksen-eide Marine Harvest, i 2015 meldte seg ut av Sjømat Norge (den gangen Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening) og inn i Norsk Industri, ble overgangen begrunnet blant annet med en uenighet om hvordan lakselusproblemet skulle håndteres.

Hardangerfjord-seminaret på fredag presenterte Stein Lier-Hansen, direktør for nettopp Norsk Industri, det han kalte et veikart for oppdrettsnæringen. «Norsk Industri mener at næringens omdømme må forbedres ved blant annet at fornektelser og bortforklaringer må erstattes av en proaktiv holdning», sa Lier-Hansen. Det er det vanskelig å være uenig i.

I fremtiden har ikke Norge gudegitte fordeler i oppdrettsnæringen. Mange land forbereder seg på omfattende produksjon, og før eller siden vil de høye prisene falle. Det er behov for å produsere mer laks til lavere priser, uten de store problemene næringen sliter med i dag. Eller bærekraftig vekst, med andre ord.

Bærekraftig vekst krever en ny generasjon oppdrettsanlegg som kan eliminere problemene med lus og rømming. Det krever i sin tur oppdrettere med økonomi til å investere i forskning, utvikling og implementering av ny teknologi. Mange av de små oppdretterne vil antakelig ikke klare det.

Havet gir, og havet tar.

Les mer om

  1. Norsk Industri
  2. Stein Lier-Hansen
  3. Mowi (tidl. Marine Harvest)
  4. NHO
  5. Laks
  6. Oppdrettsnæring
  7. Sjømat