Leder

Aftenposten mener: Forklaringsproblemer om eiendomsskatten

  • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.

Eiendomsskatt er en effektiv og fornuftig skatteform, skriver Aftenposten på lederplass.

Oslo kommune tar inn mer enn dobbelt så mye som opprinnelig budsjettert i eiendomsskatt.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Eiendomsskatt er en effektiv og fornuftig skatteform. Den er med på å vri investeringer fra eiendom til virksomheter som skaper arbeidsplasser. Eiendom kan heller ikke flyttes ut av landet eller unndras beskatning på andre måter. Skattlegging kan også ha en pris- og lånedempende effekt.

Hovedårsaken til at de fleste av landets kommuner har innført eiendomsskatt er likevel mer prosaisk: Kommunene mener rett og slett at de trenger pengene. Slik var også argumentasjonen fra Arbeiderpartiet før de vant valget i Oslo i 2015. Budskapet var at inntektene fra den moderate eiendomsskatten skulle gå til barnehager og eldreomsorg. Og ingen i Obos-leilighet kommer til å måtte betale, sa Raymond Johansen.

Søndag skrev Aftenposten at inntektene for skatten i 2017 blir 530 millioner kroner. Det er mer enn dobbelt så mye som opprinnelig budsjettert i Johansens-byrådets første økonomiplan. I tillegg er skatteinntektene brukt til andre formål enn eldreomsorg og barnehager i 2017. Begge deler er med på å svekke argumentasjonen for å innføre den. Skatten rammer også bredere enn det Arbeiderpartiet ga inntrykk av: 2500 Obos-leiligheter fikk eiendomsskatt i 2016, flere vil få det i år og neste år.

  • Les også: Aps eiendomsskatt skulle gjelde «de dyreste boligene», men vil trolig ramme annenhver eiendom

Høyere enn nødvendig

Enhver skatteøkning vil i utgangspunktet øke kommunens økonomiske handlingsrom. Samtidig er det vanskelig å opprettholde troverdigheten rundt skattens nødvendighet når inntektene blir vesentlig høyere enn budsjettert. Skulle man fulgt Arbeiderpartiets argumentasjon fra før valget, sitter kommunen nå med en halv milliard fra skattens to første virkeår som den strengt tatt ikke trenger.

Arbeiderpartiet møter kritikken med at de gjør akkurat det de sa de skulle gjøre. Årets økning i skattesatsen fra to til tre promille, samt bunnfradraget på fire millioner, er ganske riktig i tråd med deres valgkampløfte. Men byrådsleder Johansen og finansbyråd Steen kan ikke løpe fra at inntektene er blitt langt høyere enn det Arbeiderpartiet selv mente var nødvendig.

Prioriteringsproblemer

Når byrådet i tillegg øker låneopptakene, forsterkes bildet av at byrådet har et prioriteringsproblem. Det er også viktig å huske at det først er fra 2025 at antallet eldre over 80 år virkelig kommer til å vokse. Det byrådet som måtte sitte da, kommer ganske sikkert til å ønske seg at det økonomiske handlingsrommet ikke ble brukt opp nå, i en periode der de eldste blant oss faktisk blir litt færre.

Selv om eiendomsskatten er fornuftig, er det ingen skam for byrådet å gjøre justeringer som sikrer at skattebyrden ikke blir større enn nødvendig.

Les mer om

  1. Eiendomsskatt
  2. Eldreomsorg
  3. Raymond Johansen