Leder

Aftenposten mener: Behov for mer kunnskap om hull på vitnemål

 • Lederartiklene Skrives Av Aftenpostens Kommentatorgruppe. Gruppen Ledes Av Politisk Redaktør Trine Eilertsen

Sykdom trekkes frem som en årsak til at stadig flere havner i kategorien «uten grunnskolepoeng». Men årsakene er trolig sammensatte. Her trengs det mer kunnskap. Kolstad Tom A / Østtveit Karine

Antall elever som avslutter grunnskolen uten karakter i over halvparten av fagene, er doblet siden 2009. Skolemyndighetene må finne ut hvorfor det er slik og iverksette tiltak for å stanse utviklingen.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Hvis ungdomsskoleelever mangler vurdering i åtte fag eller mer, havner de i kategorien «uten grunnskolepoeng».

Utviklingen går feil vei. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at antall elever i denne gruppen er nesten doblet fra 2009 til 2015.

I 2015 var det 2665 elever i denne gruppen, noe som utgjør 4,2 prosent av avgangselevene. Den tilsvarende andelen var 2,2 prosent i 2009.

 • Les nyhetssaken som startet debatten: Flere og flere elever går ut av 10. klasse uten karakter i mer enn halvparten av fagene. Ingen vet hvorfor.

Bekymringsfull utvikling

Konsekvensene for elever i denne gruppen er ikke automatisk store. De har selv med hull på vitnemålet uansett rett til videregående opplæring på særskilt grunnlag.

Men karakterer reflekterer tross alt at eleven har fått med seg det han eller hun har krav på av undervisning og kunnskap. Det er en bekymringsfull utvikling at stadig flere unge ungdommer ikke får denne lærdommen.

Særlig fordi det ikke finnes kunnskap om hvorfor det er slik og hvordan utviklingen kan snus.

Disse elevene holdes nemlig utenfor karakterstatistikker for skoler og kommuner. Dermed er det også vanskelig å få oversikt over hvordan det går med disse ungdommene videre.

Snarest bør det undersøkes om det er en sammenheng mellom å fullføre ungdomsskolen uten grunnskolepoeng og den deprimerende norske frafallsstatistikken i videregående skole.

Behov for mer kunnskap

Ingen Aftenposten har snakket med, klarer å gi en god forklaring på hvorfor stadig flere fullfører 10. klasse «uten grunnskolepoeng».

I dag har man begrenset mulighet til å skille mellom årsakene til at hver elev ikke vurderes, ifølge SSB. Sykdom er trolig en av flere årsaker.

Sammensatte forklaringer

NOVA-forsker Anders Bakken mener det er gode grunner til å se på sammenhengen mellom økningen av ufullstendige vitnemål og innføringen av Kunnskapsløftet. For eksempel så Bakken at hullene i vitnemålet var større på skoler hvor mange elever har spesialundervisning.

Det er et godt sted å starte for skolemyndighetene. For her er det åpenbart at det ikke finnes kun én forklaringsmodell.

Bak hvert ufullstendige vitnemål skjuler det seg en personlig historie. Mer kunnskap må på plass for å stanse denne faretruende trenden blant dagens ungdomsskoleelever.

Interessert i flere lederartikler fra Aftenposten? Her er et utvalg:

 1. Les også

  Aftenposten mener: Ikke tiden for forhastede vedtak

 2. Les også

  Aftenposten mener: Kulturdepartementet bør snakke med Hagen

 3. Les også

  Aftenposten mener: Glem ikke folket i Bagdad

Les mer om

 1. Skole
 2. Skole og utdanning

Relevante artikler

 1. NORGE

  Stadig flere elever går ut av grunnskolen med mange hull i vitnemålet.

 2. NORGE

  Lysbakken krever svar om elevers hull i vitnemålet: - Vi må vite mer, og det haster

 3. NORGE

  Stadig flere innvandrerelever faller utenfor på ungdomsskolen

 4. NORGE

  Jentene gjør det fortsatt bedre enn guttene på skolen

 5. DEBATT

  Kjønnsforskjeller i skolen: Lærernes vurderingspraksis er verdt å debattere

 6. NORGE

  – I dag får elevene bare én sjanse til å fullføre videregående