Leder

Aftenposten mener: Kampen mot terror blir langvarig

  • Aftenpostens Ledere Skrives Av Kommentargruppen. Gruppen Ledes Av Politisk Redaktør Trine Eilertsen
IS er svekket militært og økonomisk, men det betyr ikke at terrorfaren i Europa minker.

Utdanning og arbeid svekker risikoen for terrorrekruttering.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Terroreksperter tegnet et dystert bilde av sikkerhetssituasjonen i Europa på Forsvarsforeningens sårbarhetskonferanse i Oslo tirsdag.

Den såkalte islamske staten (IS) taper militær og økonomisk slagkraft i Syria og Irak. Men det betyr ikke at terrorfaren i Europa reduseres.

Nettverkene i Europa er fortsatt virksomme. I sin propaganda oppildner IS sine tilhengere og sier at de er pliktige til å fortsette kampen. IS-trusselen mot Europa blir mer kompleks og uforutsigbar i tiden som kommer, ifølge Etterretningstjenestens analyser.

  • Les mer om E-tjenestens vurderinger her

Et legitimt, men ikke prioritert mål

IS vurderer Norge som et legitimt, men ikke prioritert mål, mener E-tjenesten. Grunnen er blant annet at Norge ikke har noen eksponert posisjon i de militære aksjonene mot IS.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) fastholder imidlertid at ekstrem islamisme utgjør den største terrortrusselen. Som i den åpne trusselvurderingen fra februar i år mener PST at forsøk på terrorangrep inneværende år er «mulig.» I 2015 ble det vurdert som «sannsynlig.»

Denne forsiktige nedskaleringen skyldes at det ekstreme ekstremistmiljøet i Norge er svekket på grunn av fengslinger, avskallinger og dødsfall blant dem som har reist til Syria som fremmedkrigere. Rekrutteringen er blitt mindre.

Har båret frukter

PST gjentar altså sin vurdering fra i vinter om at terrorfaren er noe redusert. Den oppmerksomhet politiet retter mot de mest ytterliggående miljøene, har gledelig nok båret frukter.

Men det er ingen grunn til å trappe ned innsatsen. Et Midtøsten i dyp krise og emigrantstrømmer mot Europa betyr at arbeidet mot radikalisering og ekstremisme må drives i et meget langsiktig perspektiv.

Sats på utdanning og arbeid

En analyse som PST nylig har gjort av personer som har vært i deres søkelys, tyder på at den uten sammenligning viktigste innsatsen handler om forebygging.

Ekstrem islamisme i Norge er ifølge undersøkelsen et multietnisk fenomen, dominert av unge menn med lav utdanning og svak tilnytning til arbeidslivet. Mange har kriminell bakgrunn med volds- og narkohistorikk. Religionens betydning tones ned.

Dårlig økonomi og sosiale problemer gir ikke noen fullgod forklaring på hvorfor noen muslimer trekkes mot ekstreme miljøer og kan stå i fare for å bli rekruttert til terror.

Men at slike sosio-økonomiske faktorer skaper økt sårbarhet, er det liten tvil om. Derfor er det riktig å satse på utdanning og arbeid. Satsingen må bare pågå lenge nok og med tilstrekkelig kraft.

Les mer om

  1. Terror
  2. Den islamske staten (IS)
  3. Ekstremisme