Leder

Aftenposten mener: Barns sikkerhet kan ikke hvile på enkelteksperter

  • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.
Moren ble aldri informert av barnevernet, til tross for at de visste at hennes nye samboer var dømt for alvorlige seksuelle overgrep mot barn.

En enkelt ekspertvurdering kan ikke ha avgjørende betydning i overgrepssaker.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Aftenpostens historie om den overgrepsdømte mannen som fikk flytte inn i en ny familie, er opprørende. Da bekymringsmeldingene om mannens bakgrunn kom, fikk ikke barnas mor vite hva de gjaldt. Hun fikk ikke vite at han hadde forgrepet seg på små barn, på alder med hennes barn.

Etter anbefalinger fra psykolog Thore Langfeldt, som forsikret om at mannen ikke kom til å begå nye overgrep, fikk mannen flytte tilbake til kvinnen med barna etter at bekymringsmeldingen var vurdert. Hun visste fremdeles ikke hvilken bakgrunn han hadde.

Langfeldt mente at en flytting fra hjemmet kunne stresse ham så mye at det økte risikoen for nye overgrep. At Langfeldt og barnevernet vurderte det som trygt å sende en så psykisk skjør mann tilbake til et hjem med små barn på et slikt grunnlag, er uforståelig. Han kunne jo blitt stresset av andre forhold enn dette.

Ekspertens og barnevernets vurdering viste seg å være helt gal, og kvinnens datter ble utsatt for systematiske og grove overgrep av mannen. De ble han nylig dømt for.

Les også

Barnevernet lot dømt barneovergriper flytte inn hos småbarnsfamilie

Saken utløser spørsmål om den tilsynelatende blinde troen på enkelteksperter. Langfeldt regnes som en ekspert på overgripere og brukes som sakkyndig i svært mange saker. Hans vurderinger veier tungt. I den omtalte barnevernssaken veide den så tungt at barnevernet lot være å gjøre egne undersøkelser av jenten som ble mannens offer. Barnevernslederen i det aktuelle distriktet beskriver en helt uakseptabel sterk tiltro til Langfeldts vurderinger.

Bruken av eksperter i straffesaker og overgrepssaker debatteres jevnlig. Der ekspertenes vurdering får avgjørende betydning, må de utfordres av andre innen samme fagfelt. Særlig i overgrepssaker, der terapeutisk behandling har så uklar effekt, kan psykologens innspill kun være det, et innspill. I rettssaken mot denne mannen slo nye sakkyndige fast at han var pedofil med liten mulighet for å endre seg som følge av behandling. Hvis flere hadde vurdert mannen underveis, kunne dette vært kjent tidligere.

Les også

Gransker barnevernet etter at overgrepsdømt fikk flytte tilbake til barnefamilie

En jente på fem år har betalt prisen for en ukritisk holdning til eksperten og en for konstaterende vurdering fra den samme eksperten. Slike feil skal ikke skje, for de kan unngås ved hjelp av fornuftige rutiner. Barnas mor skal informeres om sakskomplekset, slik at hun får gjort sin egen vurdering. Videre kan ikke vurderinger fra enkelteksperter ha så avgjørende betydning. I særlig alvorlige saker må flere bidra til vurderinger som i ytterste konsekvens kan få fatale følger for barn.

Les mer om

  1. Overgrep
  2. Barnevern
  3. Barn og unge