Leder

Aftenposten mener: Lettvint om frivillighet

 • Dagens lederartikkel
  Dagens lederartikkel

Statsminister Erna Solberg (H) måtte forsvare kutt til frivilligheten i Stortinget onsdag. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Alle kutt i statsbudsjettet utløser reaksjoner, og det er ikke rart. For en del organisasjoner, for eksempel, innebærer kutt at verden snus på hodet fra og med 1. januar 2018. Det betyr ikke at alle kuttene fortjener like mye oppmerksomhet, eller at de representerer et like stort drama for alle som rammes.

 • Regjeringen samtaler med Venstre som samarbeid. Det vil ta sin tid.

Det som imidlertid er et utfordring, er at kuttene begrunnes med varierende grundighet. Begrunnelsen for kutt i støtten til folkehøyskoler er konkret, forståelig og rimelig. Kortkursene for godt voksne elever er gode og viktige, men ikke viktige nok til at de skal utløse støtte over statsbudsjettet. Den øvrige støtten til skolene beholdes.

Kuttene til frivillige organisasjoner har mer uklare begrunnelser. Situasjonen settes på spissen fordi begrunnelsene ikke henger sammen på tvers av felt. Human Rights Service får beholde støtten fordi «vi ikke kan kutte støtten bare fordi vi er uenige med noen», som statsminister Erna Solberg sa i Stortinget. Men det kan jo ikke bli slik at organisasjoner sikrer seg fast plass på statsbudsjettet fordi «vi er uenige». Kriteriene må være tydeligere enn det.

Det er de da også, og mange av kritikerne av støtten, som Aftenposten, mener nettopp at HRS ikke lever opp til kriteriene, og av den grunn bør flyttes eller løftes ut. Det er ikke det samme som å kutte støtte «fordi vi er uenige».

Innenfor andre områder, som organisasjonene som får støtte over budsjettet til Landbruks- og matdepartementet, mangler imidlertid kriteriene fullstendig. Regjeringen og samarbeidspartiene skulle gå gjennom tildelingskriteriene, men her har det ikke skjedd noe. Da fremstår kuttene i driftsstøtte til de 33 frivillige organisasjonene som en ren budsjetteknisk øvelse, der Regjeringen søker å frigjøre penger der det tilsynelatende svir minst. Det fremstår lite strategisk, med mindre tilrettelegging for forhandlinger med KrF og Venstre er strategien.

 • Regjeringen skal forhandle om budsjett med Venstre og KrF. Her er 11 saker som garantert blir tema.

Frivillig, ideelt og ikke-statlig arbeid innenfor ulike områder en viktig stolpe i vårt samfunn. Det markerer også Regjeringen støtte til gjennom å foreslå 27 millioner kroner i tilskudd til historiske pensjonskostnader for ideelle aktører, blant annet. Men hvis Regjeringen virkelig mener at frivilligheten og ideelle organisasjoner har en avgjørende plass i vårt samfunn, må den jobbe mer systematisk med kriterier for støtte og vurdering av utbytte for samfunnet fra støtten. Det er på ingen måte sikkert at alle dagens organisasjoner fortsatt skal ha støtte, men de fortjener en forutsigbar politikk og bør slippe å være tidlige forhandlingskort i årlige budsjettforhandlinger.

Les mer om

 1. Aftenposten mener
 2. Leder
 3. Statsbudsjettet
 4. Frivillige
 5. Erna Solberg
 6. Landbruks- og matdepartementet