Aftenposten mener: Tiltakene er ekstreme. Alle må jobbe for at de kan avvikles så raskt som mulig.

Tiltakene er inngripende og angår alle samfunnsområder, her representert ved (f.v.) barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen, finansminister Jan Tore Sanner og statsminister Erna Solberg.
Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Spredningen av koronaviruset har skapt en vanskelig situasjon for alle. Myndighetene prøver å ta de riktige beslutningene for folks helse og landets funksjonsevne, uten helt å vite hvordan dette viruset vil utvikle seg. Helsevesenet planlegger for en potensielt dramatisk situasjon. Arbeidsgivere, arbeidstagere, foreldre og skolebarn tilpasser seg så godt de kan uten å kjenne varigheten av tiltakene eller rekkevidden av konsekvensene.

  • Følg vår løpende dekning av koronaviruset i vårt direktestudio.

Først i ettertid er det mulig å si noe sikkert om hva som skjedde for fort og for sent, basert på informasjonen som var tilgjengelig. Og først da vet vi om tiltakene som er blitt forkynt de siste dagene, var for drastiske eller ikke var vidtgående nok.

Tiltakene er svært inngripende. Friheten er sterkt begrenset. Det kan være vanskelig å akseptere i et demokrati som er fundert på individets frihet til å ta valg på egne vegne.

Men: Idet tiltakene er besluttet, er det én ting som gjelder: at alle slutter opp om dem så de kan avvikles så raskt som mulig.

Begrensningene har som mål å stanse smittespredningen og forhindre at helsevesenet blir overbelastet. Først når smitten avtar vesentlig, er det mulig å snakke om gradvis å normalisere situasjonen igjen.

For noen innebærer tiltakene ubehag og pause i hyttehelgene. For andre innebærer de konkurs, måneder med tapt inntekt og arbeidsplasser. Sårbare barn blir mer sårbare, syke folk får dårligere tilgang til behandling. Jo raskere vi nærmer oss normaltilstand igjen, desto mindre blir konsekvensene for dem som rammes hardest.

Dette er den store testen på om innbyggerne i Norge makter å vise solidaritet og ansvarlighet, også når det rammer eget velvære og egen livsutfoldelse. Uvettig hamstring og forbud mot hytteturer burde vært unødvendig og er forstemmende.

Situasjonen krever en norsk spesialøvelse: tillit til myndighetenes råd og informasjon. Helsemyndigheter og politisk ledelse må vise seg tilliten verdig ved å gi kvalitetssikret informasjonen. Tiltakene må være godt begrunnet og forståelige, så langt det lar seg gjøre. Helsetoppenes karantenetabbe og statsministerens upresise informasjon om stengingen av flyplasser bidro dessverre ikke positivt. Feil kan imidlertid skje i en så uvant situasjon.

Nå må alle må jobbe hardere.

På alle nivåer i samfunnet.