Leder

Aftenposten mener: Lyspunkter i kampen mot arbeidslivskriminalitet

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel

Mye er ikke som det skal være i arbeidslivet, men en ny rapport tyder på bedring. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I årevis er det skapt inntrykk av situasjonen i norsk arbeidsliv er dårlig, og at den blir stadig verre. Det har vært kort mellom rapportene om rovdrift på ansatte uten lovlige kontrakter, utbredt bruk av innleid arbeidskraft og bruk av svart arbeid, for bare å nevne noen temaer.

Bildet er ikke hentet fra løse luften. Det finnes betydelige problemer i noen bransjer. Trenden har også vært negativ.

Desto mer gledelig er det å se at politisk innsats og koordinert samarbeid på tvers av etater nå ser ut til å gi visse resultater.

Siden 2015 har Skatteetaten, Arbeidstilsynet, Nav og politiet samarbeidet for å rydde opp. Mange steder er også kemneren med i de såkalte a-krimsentrene, mens andre trekkes inn ved behov.

A-krimsenterets årsrapport for 2018 viser at samarbeidet mellom etatene går godt mange steder, for eksempel i Bergen, mens andre steder ligger etter.

Også tallene viser et noe bedre bilde. For eksempel rapporterer færre firmaer enn før at de konkurrerer mot aktører som bryter loven.

I den beryktede byggebransjen rapporterer 30 prosent av bedriftene i en spørreundersøkelse at lovbrudd er vanlig, mens 37 prosent svarte det samme i 2015.

Færre brudd registrert

Færre virksomheter i næringslivet enn før vurderer faren for å bli tatt for ulovligheter, som liten: 30 prosent i 2009 mot 24 prosent i 2018.

I 2009 oppga 23 prosent av forbrukerne at de hadde kjøpt tjenester svart, mens 10 prosent svarte det samme i 2018.

Gjennomførte kontroller viser også at en lavere andel av virksomhetene tas for brudd på lover og regler.

Hverken spørreundersøkelser eller notater fra gjennomførte kontroller gir solide tall. For eksempel kan det være litt tilfeldig hvilke bedrifter som oppsøkes.

A-krimsentrene har dessuten fått berettiget kritikk, blant annet fordi de har brakt frem få straffesaker mot de grove synderne.

Les også

Slik kan justisminister Tor Mikkel Wara ta pengene fra de kriminelle | Inger A.E. Coll

Rapporten ingen sovepute

Rapporten er også forsiktig med å trekke bastante konklusjoner om utviklingen for arbeidslivskriminaliteten. Det vises til «indikasjoner på at omfanget reduseres noe».

Uansett er det ingen grunn til at en tilsynelatende positiv utvikling skal bli en sovepute. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) sier det samme til Frifagbevegelse.no. Som eksempel på videre satsing viser hun til at Arbeidstilsynet nå øker gebyrene ved brudd på lover og regler i hotell- og restaurantnæringen.

Denne uken gikk også startskuddet for et europeisk samarbeid på feltet. Det er nødvendig i et felleseuropeisk arbeidsmarked. Heller ikke arbeidslivskriminalitet kjenner landegrenser.

Les mer om

  1. Aftenposten mener
  2. Arbeidsliv
  3. Anniken Hauglie
  4. Skatteetaten
  5. Arbeidstilsynet
  6. Svart arbeid
  7. Rovdrift