Aftenposten mener: Rosenrøde statsråder

Statsråd Jan Tore Sanner.
Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det er all grunn til å hilse velkommen statsråder som melder seg på i den viktige debatten om åpenhet i forvaltningen. Det er like stor grunn til å glede seg over at statsrådene Jan Tore Sanner, Linda Hofstad Helleland og Per-Willy Amundsen i et Aftenposten-innlegg slutter seg til den grunnleggende verdi det er at innbyggerne har rett til å se makten i kortene. Og vi gleder oss dessuten gjerne over at de tre statsrådene nå skal samarbeide tettere for å sikre at «åpenhetslovene» blir etterlevd bedre.

På tross av alt dette er det dessverre meget gode grunner til å møte de tre statsrådenes forsikringer med dyp mistenksomhet.

Utgangspunktet for debattinnlegget er nemlig Riksrevisjonens knusende rapport etter å ha saumfart hvordan departementer og statlige virksomheter praktiserer lovpålagt innsyn og ryddig arkivering.

Konklusjonen ble formulert av riksrevisor Per-Kristian Foss:

«Vi skryter av offentlighetsloven, men lever ikke opp til den.»

Les også

Vi gjør Norge åpnere | Jan Tore Sanner, Linda Hofstad Helleland og Per-Willy Amundsen

Lettvint henvisning

Foss kunne fortelle at man har avslørt «en redselskultur for åpenhet i statsforvaltningen». Listen over lovbrudd er lang som et vondt år, og under det hele ligger dokumentasjonen av en departemental ukultur og en råtten praksis.

Dette er det en troverdig riksrevisor har dokumentert.

Da er det mer enn underlig at disse alvorlige funnene fra Stortingets eget kontrollorgan ikke nevnes av de tre statsrådene. Det nærmeste de tre kommer, er setningen «Men alt er ikke rosenrødt».

Selvfølgelig er det ikke det. Men alvoret i Riksrevisjonens rapport er så stort at det ikke holder med en slik lettvint henvisning til kritikken. Problemet er jo ofte at man ikke tar de dypereliggende årsakene på alvor.

Derfor er det grunn til å spørre Sanner, Hofstad Helleland og Amundsen:

Deler statsrådene Riksrevisjonens virkelighetsbeskrivelse? Er de tre enige med riksrevisor Foss i at det i det norske byråkratiet er en «kultur for forsiktighet og en redsel for åpenhet»? Er Riksrevisjonens rapport dekkende for situasjonen på åpenhetsområdet?

Ta på alvor

Per-Willy Amundsen leder det departement Riksrevisjonen utpeker som den store verstingen. Situasjonen i hans departementet er så graverende at revisorene går til det oppsiktsvekkende skritt å foreslå en spesialopplæring i offentlighetsloven for Amundsens folk, overvåket av Kommunaldepartementet.

Da er det naturlige spørsmålet til Jan Tore Sanner: Vil kommunalministeren sørge for at Riksrevisjonen på dette punktet blir tatt på alvor?

Det er nemlig det dette dreier seg om. Å ta Riksrevisjonens funn på det grunnleggende alvor de fortjener – ikke bare skrive at ikke alt er rosenrødt. Slikt viser bare at de tre ansvarlige statsrådene skummer problemenes overflate.