Aftenposten mener: Ufattelig somling med objektsikring fra Regjeringen

Riksrevisjonen peker på at Heimevernet (HV) fortsatt har store svakheter når det gjelder operativ evne.
Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

For over et år siden kom Riksrevisjonen med sterk kritikk av Regjeringens manglende innsats for å sikre bygninger og andre installasjoner mot terror og sabotasje. Den gang konkluderte Riksrevisjonen med at politiet og Forsvaret ikke ville være i stand til å gi viktige objekter tilstrekkelig beskyttelse, og at de heller ikke samarbeidet godt nok.

Til tross for at det endelige ansvaret for situasjonen utvilsomt lå hos Regjeringen, gikk statsminister Erna Solberg forbausende langt i å skyve ansvaret over på en underliggende etat. Regjeringen skal ha trodd at arbeidet med objektsikring var i rute fordi Politidirektoratet rapporterte at det var det.

Ansvarsfraskrivelsen var ille nok, men håndteringen gjorde saken verre: Da Stortingets kontrollkomité under Martin Kolbergs ledelse skulle møtes for enda en gang å diskutere hva man skulle gjøre med Riksrevisjonens rapport, insisterte daværende forsvarsminister Ine Eriksen Søreide på at rapporten skulle være hemmelig. Derfor kunne Stortinget heller ikke diskutere rapportens innhold i offentlighet, til tross for at Dagens Næringsliv hadde fått tak i sammendraget og publisert det. Alle som ville, kunne lese hva som sto der, men å diskutere innholdet offentlig kunne myndighetene ikke.

Diskusjonen hadde vært tjent med full åpenhet, for kritikken fra Riksrevisjonen var flengende. Nesten fem år etter at Gjørv-kommisjonen leverte sin knusende dom over landets terrorberedskap, hadde Solberg-regjeringen ikke gjort det den skulle og måtte for å sikre samfunnet mot mulige angrep.

Les også

Riksrevisjonen slakter terrorsikring – fortsatt store huller hos Heimevernet

Når Riksrevisjonen nå, over et år senere, igjen retter sterk kritikk mot Regjeringens manglende oppfølging av objektsikring og viser til at den ikke er forbedret i tilstrekkelig grad siden forrige undersøkelse i 2015, er det svært alvorlig. Det er heller ikke mulig for Regjeringen denne gang å skyve ansvaret videre til underliggende etater. Den muligheten ble godt og grundig brukt opp i fjor.

Riksrevisjonen anbefaler at politiet og Forsvaret iverksetter nødvendige midlertidige tiltak for skjermingsverdige objekter i samsvar med sikkerhetsloven, frem til permanent grunnsikring er etablert. Det bør være et minstemål. Dersom en lignende kritikk som dette dukker opp tre år fra nå, vil det være intet mindre enn en skandale.