Aftenposten mener: Se til Danmark når Norge skal digitaliseres

Sterkere statlig styring har vært nøkkelen til Danmarks vellykkede digitalisering.
Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det går langsomt fremover. Det er hovedbudskapet når IKT-Norge, Rambøll og Visma legger frem rapporten IT i praksis i dag, den årlige pulsmålingen på digitaliseringen av Norge.

I stortingsmeldingen Digital agenda fra 2016 definerte regjeringen to hovedmål i arbeidet med å digitalisere nasjonen: En brukervennlig og effektiv offentlig forvaltning, og innovasjon og konkurransekraft i næringslivet.

I det offentlige er kommunene bremseklossen. Fra statens side er det blitt gjort mye godt, men mange kommuner har benyttet seg av friheten de har til å prioritere ned digitalisering. En del av årsaken kan være, som årets rapport også slår fast, at 75 prosent av offentlige ledere mangler et tydelig bilde av hvordan IT-investeringer tilfører virksomheten verdi. Det er bekymringsfullt.

Rapport etter rapport viser at offentlig sektor må effektiviseres. Ikke bare for å spare penger, men for å få de samme pengene til å strekke lengre og tilby innbyggerne bedre tjenester. Lyspunktet i årets IT i praksis er at kommunene lager litt mer avanserte digitale tjenester enn i fjor. Men i all hovedsak dreier det seg om digitalisering på et lavt nivå, som å digitalisere skjemaer som tidligere måtte leveres på papir.

Det offentlige har mye data og kunnskap om borgerne. Likevel leverer fortsatt hverken stat eller kommune mer avanserte tjenester som tilbyr innbyggerne løsninger på problemene deres når de oppstår. Årsaken er at offentlig sektor har et effektiviseringsperspektiv, og nesten helt mangler brukerperspektivet – eller forståelsen for kundens behov, om du vil – som næringslivet har rendyrket. I stedet for å utvikle tjenester som svarer på brukernes behov, regner de på hvor mye de kan spare på frimerker. Da blir gapet mellom kvaliteten på tjenestene i det offentlige og i resten av samfunnet fort stort, noe som kan gi en knekk i tillitsforholdet mellom stat og borger. Det er altså fortsatt langt til mål. Men det er kort vei til Danmark.

I årets rapport finnes det en svært interessant sammenligning med Danmark, der fremdriften i digitaliseringen har gått raskere. Den største forskjellen mellom Danmark og Norge på dette området er at Danmark har hatt en sterkere statlig styring. Kommunene har fått gulrot i form av økonomiske midler og tilbud om felles løsninger, og pisk i form av økonomiske sanksjoner dersom de ikke digitaliserer.

En statlig studietur til København er derfor kanskje det viktigste digitaliseringstiltaket som kan gjøres for at neste års IT i praksis-rapport skal bli hyggeligere lesning.