Leder

Aftenposten mener: Tyrkias risikable dobbeltangrep

  • Aftenposten Redaksjon
ta7b8be1-6QXCJoXAxW.jpg
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

TYRKIA HAR kastet seg i den militære kampen mot IS i Syria etter selv å ha blitt mål for terrorangrep som myndighetene mener er IS’ verk.

Det er i seg selv en dramatisk utvikling, men det er i denne situasjonen vanskelig å ta avstand fra at Tyrkia bomber IS-mål på syrisk territorium.

Langt mer problematisk er det at Tyrkia samtidig har angrepet mål i Irak for å ramme den kurdiske separatistbevegelsen PKK (Partîya Karkeren Kurdîstan). Dermed er det en fare for at den langvarige, blodige striden mellom tyrkiske myndigheter og PKK -  i Tyrkia -  blusser opp igjen.

PKK har, i likhet med kurdiske selvstyremyndigheter i Nord-Irak, vært aktive i kampen mot IS.

Tyrkias nye linje kan tilsynelatende oppsummere slik: Tyrkia kan gå med i den militære kampen mot IS, men bare som del av en dobbeltaksjon hvor Tyrkia også angriper sin gamle erkefiende, PKK.

DET ER mot dette dramatiske bakteppet Tyrkia har bedt om hastemøte med sine allierte i NATO. Artikkel 4 i NATO-traktaten sier at medlemslandene kan be om konsultasjoner når de mener at deres sikkerhet, politiske uavhengighet eller territorielle integritet er truet.

Det vil ikke være en enkel situasjon for NATO-landene hvis Tyrkia ber om militær assistanse. Men Jens Stoltenberg, NATOs generalsekretær, understreker at hastemøtet har som hovedformål at Tyrkia skal redegjøre for situasjonen.

DET VAR SIST mandag 32 mennesker mistet livet i et selvmordsangrep i den sørøst-tyrkiske byen Suruc. Kort tid etterpå åpnet Tyrkia for at USA kan bruke Incirlik-basen i kampen mot IS. I tillegg er de to landene blitt enige om luftstøtte til «moderate» syriske opprørere.

Tidligere har Tyrkia vært skeptisk til å ta del i kampen mot IS blant annet fordi de anser president Bashar al-Assad som hovedfienden i Syria. I tillegg har tyrkiske myndigheter fryktet at kurdisk fremgang i kampen mot IS i Syria vil smitte til kurdernes kamp for et selvstendig Kurdistan.

Tidligere har kurderne uttrykt sinne over at tyrkiske myndigheter ikke har gjort nok i kampen mot IS. Kritikken ble til brutal handling da PKK tok på seg ansvaret for drapet på to tyrkiske politimenn sist uke.

LENGE HAR Tyrkia sett seg tjent med at kurderne og IS har kjempet mot hverandre og holdt hverandre i sjakk. Nå prøver Tyrkia en ny vri: Landet har innledet militære operasjoner mot begge parter.

USA sier tydelig at de støtter Tyrkias nye linje både i kampen mot IS og mot PKK.

Tyskland ber imidlertid Tyrkia om å vise proporsjonalitet i angrepene mot kurderne. Reaksjonen må stå i forhold til angrep Tyrkia selv er blitt utsatt for. Angela Merkel ber også om at fredsprosessen med kurderne ikke stopper opp.

Dette er et syn vi deler. Alle terrorangrep og angrep på tyrkiske tjenestemenn må fordømmes på det sterkeste.

Likevel er det viktig at kurderne ikke blir brukt i et innenrikspolitisk spill om makten i skyggen av kampen mot IS. Det er ingen hemmelighet at president Recep Tayyip Erdogan frykter at kurderne skal få en sterkere stilling innad i Tyrkia. Frykten ble ikke mindre av at det kurdiske partiet HDP gjorde det svært godt i det tyrkiske valget.

Når NATO møtes i dag, er det viktig at det også manes til en viss ro.

Det siste Tyrkia, og Midtøsten, nå trenger, er forhastede krigshandlinger.

Lenge har Tyrkia sett seg tjent med at kurderne og IS har kjempet mot hverandre

Les mer om

  1. Ledelse