Leder

Aftenposten mener: Kommunereformen må fortsette

  • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.
Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) møtte kjent kritikk mot kommunereformen i Stortinget torsdag.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Stortinget vedtok en ny kommunestruktur med knappest mulig flertall torsdag. Spenningen økte før avstemningen fordi en av Frps representanter, Ingebjørg Godskesen, varslet at hun ikke så noen grunn til å følge opp regjerings-Frps avtale med støttepartiene i Stortinget. Velgerne kan nok en gang merke seg at Frp i Stortinget ikke er til å stole på som styringsgrunnlag for en regjering.

Flertallet for endringene hadde vært større hvis ingen kommuner ble slått sammen med tvang. For spørsmålet er jo ikke om Norge trenger en ny kommunestruktur. Den må endres så den tilpasses andre endringer som har skjedd i Norge etter at dagens struktur ble vedtatt for 50 år siden. Spørsmålet har vært hvordan Norge best oppnår en hensiktsmessig struktur.

Ingen av partiene som argumenterer for ren frivillighet, har noe som ligner et svar på hvordan de skal oppnå en strukturendring uten noen innslag av styring fra Stortinget. Med få unntak tilsier erfaringen at endringene ikke kommer som følge av rent lokale prosesser.

Det er lett å forstå stortingspolitikernes aversjon mot tvang når popularitet i hjemkommuner er målet, eller når frykten for Senterpartiets vekst blir for overveldende. Men det er uforståelig at stortingspolitikere avviser at Stortinget skal ha innflytelse over et avgjørende viktig forvaltningsnivå som kommunene. Norsk forvaltning og styring er fundert på en rolle- og oppgavedeling mellom nivåene. Stortinget må kunne vedta endringer i styringsstrukturen uten at enkeltkommuner skal kunne stoppe dem ved hjelp av en vetorett.

I denne saken har for mange stortingspolitikere latt seg skremme av Senterpartiets vekst. Fryktdemperen har vært kortsiktige, lettvinte svar.

Det enkleste for en hver sittende politiker er jo å la alt være som det er, så sant innbyggerne ikke roper etter endring.

Det vanskelige er å ta beslutninger som gagner innbyggerne lenge etter at dagens stortingspolitikere har gått av. Men det er jobben til dem som er valgt for å se helhetlig på Norge, som stortingspolitikerne er.

Kommunereformen kom ikke langt nok i denne runden. Arbeidet med å endre kommunestrukturen bør fortsette, og håpet er at flere kommuner tar initiativ selv de neste årene. I tillegg må partiene som ønsker strukturendringer, men som avviser noen innslag av overstyring fra Stortinget, utfordres på hvordan de ser for seg veien videre. Den er i øyeblikket helt usynlig.

Les også

  1. Én stemme kan avgjøre skjebnen til 38 kommuner

Les mer om

  1. Aftenposten mener
  2. Kommunereform
  3. Solberg-regjeringen
  4. Fremskrittspartiet (Frp)
  5. Senterpartiet (Sp)
  6. Leder