Gratulerer, Telemark!

  • Aftenposten Redaksjon
Vemork kraftstasjon ved Rjukan i Telemark ble bygd av Norsk Hydro, og sto ferdig i 1911.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

SÅ ER DET endelig et gledelig og viktig faktum: Rjukan og Notoddens industrihistorie er kommet gjennom nåløyet og står nå på UNESCOs verdensarvliste.

Der finner denne historien sin plass blant de mest verdifulle og særmerkte severdigheter i hele verden. Verdensarvlisten er en imponerende og mangfoldig samling med alt fra landskaper til bygninger og fenomener. Fellesnevneren er at det er av særlig stor betydning at dette ikke går tapt for nye generasjoner.

Nå blir industrieventyret i Telemark Norges åttende verdensarvsted. Samtidig er det et sjeldent eksempel på at industrihistorie får en så fornem plassering. Norsk Hydros anlegg for sin en gang så banebrytende kunstgjødselproduksjon på Notodden og Rjukan — som var utgangspunktet for den grundige søknaden til UNESCO - fremstår som det best bevarte eksempelet i Norge på den andre industrielle revolusjon der elektrisk kraft ble brukt for industriproduksjon.

Dette forandret Norge og trekkes med rette frem som en viktig del av grunnlaget for et moderne velferdssamfunn.

EN ÆRE og et kvalitetsstempel som gir store muligheter, er fylkesordfører Terje Riis-Johansens kommentar til NTB. En status som gir et godt utgangspunkt for økt satsing på stedsutvikling i kommunene, følger ordførerne i de tre vertskommunene Tinn, Notodden og Vinje opp. Like begeistret er miljøvernminister Tine Sundtoft, som har tro på at Telemark griper denne muligheten.

Den samme troen har vi. Selve søknaden om verdensarvstatus var grundig, profesjonell og kreativ. Den er et godt eksempel på hvordan en luftig idé finner en konkret og realistisk form. Slik er den en inspirasjon for det videre arbeidet med å bruke vårt nye verdensarvsted i en større sammenheng.

SAMTIDIG ER den også en viktig påminnelse om at vi må være oss bevisst hvilken arv mange steder i dette er satt til å forvalte. Altfor ofte er det en tendens til å la sentrale eksempler på nær historie forfalle. Ikke minst er industri- og næringshistorien oversett.

Telemark har vist en annen vei. Den har nå ført til en plass på UNESCOs verdensarvliste. Slik håper vi den også kan stå frem som et godt eksempel for andre. Ikke fordi vi tror det er ubegrenset med plass på denne eksklusive listen, men fordi dette gir en stimulans til å se verdien av det vi har rundt oss.

Et sjeldent eksempel på at industrihistorie får en så fornem plassering