Aftenposten mener: Vikens fødsel og fall – en skandale i flere akter

Norge må spare. Regjeringen øser ut penger til flytting av fylkesbyråkrater.

Lierskogen er blant de mange perler som i 2024 blir liggende i Buskerud etter et opphold i Viken.
Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner skal fødes på nytt. De skal stige til værs som tre stykk fugl Føniks etter Solberg-regjeringens og stortingsflertallets sjofle nedskyting.

Slik er det naturligvis mulig å skildre oppløsningen av Viken fylkeskommune, en fanesak særlig for Senterpartiet. Men det er ingen grunn til å misunne byråkratene og fylkespolitikerne som er satt til å gjøre jobben.

Det er morsommere å bygge nytt enn å rive ned. Viken skulle gi stordriftsfordeler og robuste fagmiljøer. Men nå plukkes fylket fra hverandre etter mindre enn tre års drift, selv om det ikke har rukket å gjøre så mye ugagn mot folk som bor der.

Oppsplittingen skjer i en tid da Norge helst skal spare. Regjeringen varslet i februar at sammenslåtte fylker kunne søke om å få dekket sine utgifter direkte knyttet til oppdelingen. Men «vi dekker ikke utgifter som kan unngås», skrev daværende kommunalminister Bjørn Arild Gram (Sp), som senere er blitt forsvarsminister.

Viken møter sparebehovet ved å foreslå omfattende samarbeid mellom fylkene. Buskerud, Akershus og Østfold skal gå sammen om IKT-løsninger, renhold, innkjøp og statistikk. Også arbeidet med samferdsel skal samkjøres. Det er fornuftig, samtidig som det blottlegger hvor uheldig denne oppsplittingen i nygamle fylker er.

Ser man litt stort på det, og det skal man gjøre noen ganger, er opprettelsen og særlig nedleggelsen av Viken fylkeskommune en politisk og økonomisk skandale. Sammenslåingen kostet 335 millioner kroner. Oppløsningen er beregnet til 385 millioner, hvorav Viken ber staten betale 377 millioner. I tillegg kommer utgiftene til å dele opp Troms og Finnmark fylkeskommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune og Ålesund kommune.

Samlet vil det koste nær 800 millioner kroner, skriver Dagbladet. Regjeringen har nøyd seg med å bevilge 200 millioner til formålet i 2023. Mer er nødt til å komme senere, selv om skattebetalere med rette kan spørre om hva som er poenget med det hele.

Et pluss må nevnes: En del mennesker, uklart hvor mange, knytter deler av sin identitet til de gamle fylkesnavnene Akershus, Buskerud og Østfold. «Det hender så mangt nu om stunder. Selv Buskeruds amt er blitt hendelsesrikt», skrev Herman Wildenvey fra Eiker.

Viken fylkeskommune har hittil ingen maktet å lage poesi av. Så nå ryker det – men til en meningsløst høy pris.