Leder

Aftenposten mener: Politireformen må bli en innholdsreform

 • Aftenposten Redaksjon
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Regjeringen har endelig fått ferdig avtalen med Venstre om den lenge varslede politireformen. Krangel om antall politidistrikter og lensmannskontorer må ikke få dominere prosessen videre.

Reaksjoner på den foreslåtte strukturen lar ikke vente på seg. Politimester Ellen Katrine Hætta i Østfinnmark politidistrikt raser over at Vest-Finnmark slås sammen med Troms.

Men noen uunngåelige protester lokalt overskygger ikke at Regjeringens forslag til ny distriktsstruktur ser rimelig ut. Politianalyseutvalget ville bare ha seks politidistrikter, men et så dramatisk kutt møtte kraftig motbør fra første stund, både faglig og politisk.

Kutter fra 27 til 12

En reduksjon til 12 fra dagens 27 politidistrikter vil øke politiets slagkraft, gjøre dem bedre rustet til å håndtere dramatiske hendelser og forenkle ressursutnyttelse og kompetanseutvikling, uten at avstandene innen hvert distrikt blir uhåndterlig store.

Ingen må nemlig glemme utgangspunktet for reformen: Gjørv-kommisjonens kritikk av politiinnsatsen 22. juli, og påvisningen av hvor sårbare dagens små politidistrikter og operasjonssentraler faktisk er.

Riktig å satse på mobilt nærpoliti.

Regjeringen vil ha politifolk ut av kontorene og inn i patruljebilene. Det er en riktig prioritering.

I dag går for mye penger med til å drifte politistasjoner og lensmannskontorer som er stengt store deler av uken fordi bemanning og arbeidsmiljølov ikke går i hop. Men politiets fremtid handler ikke bare om hvor politiet skal være og om de skal sitte på kontor eller bak et ratt. Spørsmålet er også — hva skal politiet gjøre?

Politiet har i dag en rekke oppgaver som gir etaten et sivilt preg og sørger for nærhet og bred kontaktflate med publikum. Men det ikke være politiet som usteder pass og håndterer hittegods, vrak og løshunder. Fritas politiet for arbeid som definitivt ikke hører til kjerneoppgavene, blir ressurser frigjort til viktigere ting. Organisering og struktur kan ikke isoleres fra en diskusjon om oppgaver og innhold.

Etterforskning må prioriteres høyere.

I tiden etter 22. juli ble søkelyset med meget god grunn rettet mot politiets evne til å løse skarpe oppdrag. Men skjerpet beredskap og innsatsevne når det virkelig gjelder, kan ikke gå på bekostning av mer ordinær kriminalitetsbekjempelse, etterforskning og staffesaksbehandling.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch har i flere år vært opptatt av at etterforskning er blitt en nedprioritert del av politiets arbeid.

Monika-saken illustrerer til alt overmål at bekymringen er berettiget. Arbeidsgruppen ledet av førstestatsadvokat Bjørn Soknes har allerede dokumentert rystende feil i etterforskningen. Til uken kommer resultatene av undersøkelsene foretatt av Spesialenheten for politisaker. Alt tyder på at politiledelsen i Hordaland forsøkte å dekke over feilene.

Må ta tak i kultur og ledelse

Kultur og ledelse har vært en akilleshæl i politietaten i lang tid. Når norsk politi nå skal i støpeskjeen, må dette bli et hovedtema. Systemer for kvalitetssikring av etterforskning må på plass. Den kulturen som varsleren i Monika-saken opplevde, er ikke til å leve med.

Ressurser var ikke hovedproblemet i Monika-etterforskningen, ifølge Soknes-utvalget. Kvaliteten på arbeidet var for dårlig.

Derfor må det videre arbeidet med politireformen sørge for at den også blir en innholdsreform, ikke bare at den endrer organisasjon og struktur.

Les også:

 1. Les også

  Politireformen legges frem i dag

 2. Les også

  Les om hvordan kampen nå starter for de lokale politikontorene - og om grunnene til at Regjeringen vil kutte

 3. Les også

  Herfra skal fremtidens politi etterforske sakene

Les mer om

 1. Ledelse
 2. Politiet

Relevante artikler

 1. POLITIKK

  Ap trekker seg fra politireformen: Sp jubler, og regjeringen rister på hodet.

 2. LEDER

  Aftenposten mener: Politireformen inn i neste fase

 3. NORGE

  Politidirektøren avviser lokale politikutt

 4. POLITIKK

  Slik vil Støre lappe på politireformen

 5. NORGE

  Anbefaler å revurdere politireformen:

 6. NORGE

  Stikk: I morgen begynner Monika-saken i Bergen: Titt: Rettssaken får ekstra stor oppmerksomhet av politiet