Leder

Aftenposten mener: Ja til videreutvikling av Troll-feltet

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Troll A
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Tirsdag leverte Equinor og partnerne i Troll-lisensen planen for videreutvikling av det gigantiske Troll-feltet på norsk sokkel til Olje- og energidepartementet. Equinor har anslått fremtidig kontantstrøm fra Troll til 1650 milliarder kroner.

Videreutviklingen av Troll er i sum et gode for det norske samfunnet og bør gjennomføres. Siden det allerede eksisterer en infrastruktur på feltet, vil kostnadene med å produsere olje og gass være lavere enn i områder der man ikke har samme systemer på plass. Det gjør prosjektet mindre sårbart for en lav oljepris.

Usikre fremtidsutsikter

Det finnes gode grunner til å tenke seg nøye om før man setter i gang med utviklingen av nye olje- og gassprosjekter.

Verdens klimagassutslipp må ned. Fornybare energiformer vil påvirke etterspørselen etter fossil energi. Risikoen knyttet til lønnsomhet i nye prosjekter er reell, fordi det fremtidige prisbildet er usikkert. Norges avhengighet av denne ene næringen må reduseres.

Overgangsperiode

Det er uklart når vi kan snakke om et totalt grønt skifte. Det er heller ikke sannsynliggjort at verden vil klare seg uten fossile energiformer i overskuelig fremtid. Fremdeles trengs det hydrokarboner når vinden ikke blåser og solen ikke skinner, blant annet. I denne perioden er det særlig tre ting som blir viktige for en oljenasjon som Norge.

Det første er at det fossile brenselet som verden trenger, produseres og forbrukes med så lave utslipp som mulig. Det andre er at man ikke avvikler de viktigste kompetansemiljøene for omstillingen, men utvikler dem. Det siste er innlysende, men ikke mindre viktig: Norge trenger fremdeles inntektene fra olje- og gassnæringen.

Omstilling

Troll-feltet er med på å ivareta alle disse tre hensynene. Troll er også et stort gassfelt. Gitt kontroll på metanutslippene er utslippene knyttet til gass mindre enn utslippene knyttet til kull. Europa regner med gass i sin overgang til mer fornybare energiformer. I tillegg skjer produksjonen i dette tilfellet på den elektrifiserte Troll A-plattformen, noe som gir lavere utslipp knyttet til produksjon.

Store deler av verdiskapningen vil skje i Norge. Equinor signerte tirsdag kontrakter for omtrent 750 millioner kroner med selskapene Allseas, Nexans og DeepOcean.

I en tid der Norge skal og må omstilles, er videreutviklingen av Troll-feltet en naturlig avgjørelse for å sikre kunnskapsmiljøer, arbeidsplasser og inntekter i lang tid fremover. Norges fornybare overgang skjer ikke ved å si nei til prosjekter som dette.

Les mer om

  1. Leder
  2. Utslipp
  3. Norsk sokkel
  4. Oljeinvesteringer
  5. Oljebransjen
  6. Klimapolitikk
  7. Oljeproduksjon