Leder

Nødvendig markering mot ekstremisme

  • Aftenposten Redaksjon
Demonstrasjon mot IS på Torgallmenningen, Bergen.

I morgen arrangeres en demonstrasjon mot Den islamske staten (IS) og de ytterliggående ekstremistene i Profetens Ummah på Grønland i Oslo.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Bakgrunnen for demonstrasjonen er den ufattelige brutaliteten IS står for, og som verden fikk et nytt og grufullt eksempel på med drapet på den amerikanske journalisten James Foley i forrige uke. Men også de hårreisende og uakseptable uttalelsene til de velkjente norske ekstremistene Ubaydullah Hussain og Mohyeldeen Mohammad i Profetens Ummah er et viktig bakteppe for demonstrasjonen.

Under parolen "Ikke i islams navn" har norske muslimer tatt initiativ til en bred markering for å markere avsky for handlingene til terroristene i IS og holdningene til deres norske sympatisører. Som en av initiativtagerne, Thee Yazan, sa til TV 2 før helgen: "Et titalls personer skal ikke få representere 200.000 norske muslimer".

DETTE ER EN VIKTIG markering som vi oppfordrer alle, uavhengig av religiøs tilhørighet og etnisk opprinnelse, til å slutte opp om. Demonstrasjonen danner en felles front mot ekstremismen og er samtidig en støttemarkering for grunnverdier i det norske samfunn som det store, store flertall slutter seg til. Også av norske muslimer.

Initiativtagerne sier de er lei av å forsvare seg og stadig måtte forklare at Profetens Ummah representerer hverken dem, deres familier eller andre norske muslimer.

En slik tretthet er forståelig. Likefullt mener vi det er vesentlig at det er muslimer som har tatt initiativ til morgendagens demonstrasjon. De sender dermed et tydelig budskap til majoritetsbefolkningen om at også norske muslimer vil bekjempe de holdningene Profetens Ummah står for. Det er en liten ekstremistgruppe, og det store flertallet reagerer forståelig nok skarpt på at medlemmene taler i islams navn og oppkaster seg til representanter for andre muslimer.

PROFETENS UMMAH MÅ IKKE gis noen form for definisjonsmakt over hva islam er eller hva norske muslimer står for. Det er viktig i seg selv, og det er viktig i arbeidet med å løse de integrasjonsutfordringene det norske samfunn står overfor.

Derfor er vi også glade for at Islamsk Råd Norge (IRN) har bestemt seg for å bli medarrangør for demonstrasjonen i morgen. Likefullt bør IRN ha en langt tydeligere stemme i den verdi— og holdningskampen som denne demonstrasjonen er en del av.

Den til enhver tid sittende generalsekretæren i IRN blir av mange oppfattet som norske muslimers øverste leder. Slik er det ikke. IRN er en paraplyorganisasjon som forsøker å samle de muslimske menighetene. Organisasjonen har gjort det til en hovedoppgave å utarbeide felles regler for hvordan man kan leve som en god muslim i Norge, og er opptatt av saker som bønnetider, fastetid og sertifisering av halalkjøtt.

IDEELT SETT burde det i et flerkulturelt samfunn ikke vært behov for den talerørfunksjon som den IRN i hvert fall delvis har fått. Men her er det nødvendig å realitetsorientere seg. Når det begås terrorhandlinger i islams navn, er det nødvendig med raske og skarpe fordømmelser fra muslimske talspersoner. Slike fordømmelser bidrar til å begrense ekstremistenes innflytelse og bryter ned fordommer i majoritetsbefolkningen.

Her har IRN et godt stykke vei å gå. Organisasjonen må erkjenne at den ikke kan stå utenfor verdikampen for demokrati og mot ekstremisme, og den må leve opp til de forpliktelsene det gir.

Les mer om

  1. Ledelse