Leder

Aftenposten mener: Kreftpasienter bør ikke tvinges på Nav

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel

Denne uken fortalte Aftenposten historien om tobarnsmoren Marianne Cathrine Lied (43), som har aggressiv kreft. Til tross for at hun var midt i behandlingen for den svært alvorlige sykdommen, stoppet sykepengene opp.

Det innebar at hun måtte møte opp hos Nav for å søke om arbeidsavklaringspenger. Deretter har hun måttet sende søknader og meldekort som arbeidssøker. På grunn av usikkerhet rundt arbeidsavklaringspengene ble hun nødt til å søke om økonomisk sosialstøtte på toppen av alt.

Slik systemet er i dag, har man krav på full dekning i form av sykepenger (opp til tilsvarende seks ganger grunnbeløpet i folketrygden) i ett år. Når perioden er utløpt, må man søke om arbeidsavklaringspenger, uansett hvor syk man er.

Når man går over på andre ytelser, reduseres beløpet man har krav på fra 100 til 66 prosent av inntekten man hadde før sykdomsforløpet.

Det er med andre ord stor forskjell på støtten for en som har vært syk 11,5 måneder og en som har vært syk i 12,5 måneder. Denne forskjellen er ikke logisk.

Det tilsynelatende enkle svaret er å jobbe for at perioden med full kompensasjon, varer enda lenger. Da vil utgiftene til sykepenger øke enda mer, og det er utgifter som allerede er for høye, blant annet fordi egenandelen for korttidsfavær er ikke-eksisterende. Det er neppe skattevilje nok, eller ønske om å bruke mer oljepenger i befolkningen, for å øke disse utgiftene. Her som ellers må omdisponeringer være første steg.

Det betyr å spre pengene utover en lengre periode, slik at de som som trenger dem mest ikke blir urimelig rammet av kantete regler.

Sykepenger bør være laget nettopp for slike som Marianne Cathrine Lied. I dag ligger solidariteten først og fremst hos ellers friske mennesker som får influensa og blir borte fra jobben i en uke.

Ordningen i dag er rigid og tar ikke hensyn til arbeidsevne. En gradert tilbakegang til arbeidslivet holder ikke for å opprettholde stønaden. Enten er man syk eller frisk. Slik er det sjelden i virkeligheten.

Sysselsettingsutvalget, som leverte sin rapport i april i år, argumenterer for ulike former av gradering for å sikre tilknytningen til arbeidslivet i sykefraværsperioden. Tilpasning, for å sikre at folk som egentlig har mulighet for å komme tilbake i jobb, gjør det, er vesentlig for en god velferdsordning.

Fremskrittspartiet har satt ned et utvalg som blant annet skal se på sykelønnsordningen, men en slik gjennomgang bør være en minst like viktig sak for venstresiden som for høyresiden.

Står man midt i kreftbehandling, skal man ikke måtte bruke tiden på å søke hos Nav.

Les hele saken med abonnement