Leder

Aftenposten mener: Positive tall om arbeidslivskriminalitet

  • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.
Skattedirektør Hans Christian Holte har bestilt rapporten om omfanget av arbeidslivskriminalitet i Norge.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Skatteetaten har fått utarbeidet en rapport som har til hensikt å kartlegge omfanget av arbeidslivskriminalitet i Norge. Siden kriminalitet av denne typen er skjult, er det naturligvis en ganske vanskelig oppgave, og resultatene bør tolkes med varsomhet.

Rapportens beregninger viser at omtrent 12 milliarder ble unndratt i 2015. I så fall utgjør det bare en halv prosent av det norske brutto nasjonalproduktet.

Viktigere er det at denne andelen ikke ser ut til å ha økt, hverken på kort eller lang sikt. Gitt den sterke veksten i næringer med mange arbeidsinnvandrere og høy andel ufaglærte, må dette sies å være gledelige resultater. Kriminaliteten blant annet i byggebransjen har vært en kilde til bekymring gjennom hele 2000-tallet.

Det er imidlertid ingen grunn til å stoppe arbeidet. Den økende bevisstheten om de skadelige effektene av denne type kriminalitet kan ha vært med på å holde den i sjakk. Allmenngjøring av tariffavtaler, informasjonsdeling mellom kontrollmyndigheter og krav til lønnsvilkår i offentlige anskaffelser er noen av virkemidlene som i rapporten antas å ha hatt effekt.

Oppmerksomheten om utviklingen i tradisjonelle håndverksnæringer er stor. Onsdag meldte Aftenposten at Oslo kommune har svartelistet 39 selskaper i bygg- og anleggsbransjen gjennom samarbeidet med Skatteetaten. En rekke andre store offentlige innkjøpere er på vei inn i lignende samarbeid.

Økonomisk kriminalitet er et område som generelt er for lavt prioritert i politiet og følgelig har lav risiko for straff. Men rapporten antyder at myndighetene også har blindflekker i sin kamp for å avdekke slik kriminalitet. Bransjer som IKT og faglig tjenesteyting, for eksempel advokat-, konsulent- og revisjonstjenester, har ganske høy sannsynlighet for å bedrive arbeidslivskriminalitet, ifølge rapporten, og lav risiko for kontroll.

Også dette funnet er heftet med usikkerhet, men bør tas alvorlig av kontrollmyndighetene. Skatteunndragelser og svart arbeid er ikke mindre alvorlig når pent kledde nordmenn er gjerningsmenn.

Finansminister Siv Jensen (Frp) har respondert på rapporten ved å ville gjøre det enklere å utvise EØS-borgere og skjerpe straffenivået. Disse to virkemidlene er neppe like effektive som flere kontroller og mer aktiv beslaglegging av formue og andre verdier, som Jensen også trekker frem.

At det også er tilnærmet risikofritt å benytte svart arbeid for eksempel i privatmarkedet for håndverkertjenester, er også med på å opprettholde det svarte markedet i de næringene.

Les mer om

  1. Leder
  2. Krim
  3. Aftenposten