Aftenposten mener: En forspilt mulighet

afp000688632-iHM2zB68De.jpg

Debatten rundt utdelingen av Ibsenprisen til den østerrikske dramatikeren Peter Handke er et talende eksempel på kulturlivets berøringsangst i møte med vanskelige debatter.

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Ibsenprisen er opprettet av den norske regjeringen, og er verdens største innen teater, både i sum og prestisje. At årets utdeling har vekket harme, bør ikke overraske noen, aller minst juryen som står bak valget av Handke.

Som dramatiker er hans storhet ubestridt. Men hans støttende uttalelser til det serbiske regimet etter krigshandlingene på Balkan, og ikke minst hans deltagelse i begravelsen til Slobodan Milosevic, gjør ham til en svært omstridt skikkelse, av mange sett på som en politisk ekstremist.

Når juryen hedrer ham med den høyeste utmerkelse en dramatiker kan få, og det med en pris initiert av norske myndigheter, vil det selvsagt provosere.

Bakgrunn:

Les også

Omstridt prisutdeling under Ibsenfestivalen

Forfatter Øyvind Berg har uttalt at han ser prisen som en normalisering av den mest brutale politiske ekstremismen i Europa etter andre verdenskrig.

Det er å trekke juryens beslutning for langt. Men hans forfatterkollega Aage Borchgrevink er inne på noe når han i VG kritiserer juryen for å i liten grad stille til debatt for å forsvare sitt valg.

— Problemet er det de ikke skriver

I sin begrunnelse for hvorfor Handke får årets pris argumenter de overbevisende for at han kunstnerisk sett er en verdig vinner. Problemet er det de ikke skriver. Ikke ett sted i begrunnelsen nevner eller problematiserer juryen Handkes politiske syn.

Det kan selvsagt skyldes at det ikke har vært med i vurderingen av hans kunstneriske virke, og derfor ikke bør bli en del av den formelle begrunnelsen. Men heller ikke etterpå, eller i andre fora, har juryen i særlig grad møtt kritikerne i åpent lende.

Denne berøringsangsten er symptomatisk for mange debatter i kulturlivet

Først denne uken valgte juryleder Per Boye Hansen å komme på banen med et innlegg i Aftenposten. Her redegjør han for at juryen har vært klar over Handkes politiske uttalelser, men at de ikke mener at de diskvalifiserer ham fra å kunne få prisen. Boye Hansen bekrefter også at han som juryleder bevisst har unnlatt å delta i debatten.

Det fremstår som et svært underlig valg. Ikke fordi ikke juryen var i sin fulle rett til å gi Handle denne prisen. Men fordi de burde forutsett at denne debatten ville komme . Og istedenfor å vende seg bort fra kritikerne, burde de benyttet seg av muligheten denne utdelingen gir til å diskutere den evig aktuelle problemstillingen rundt verk og person.

Det kunne blitt et interessant og nødvendig ordskifte, og gitt Ibsenprisen en helt annen relevans enn den har i dag. Den muligheten har juryen spilt bort.

- Kunst og kultur eksisterer ikke i et vakuum

Dessvere er denne berøringsangsten symptomatisk for mange debatter i kulturlivet. Istedenfor å åpne seg mot omverdenen er det en tryggere og velbrukt strategi å slutte rekkene, vende seg innover og vise til at kunstens autonomi er ubestridelig.

At et forfatterskap ikke kan vurderes ut fra hva hvilket menneske som har skrevet bøkene.

Akkurat det er det få som er uenige i. Problemet er bare at det ikke fungerer slik i praksis. Kunst og kultur eksisterer ikke i et vakuum, men i en stadig dialog med omgivelsene.

En hovedbegrunnelse for at vi i Norge har en stor grad av offentlig finansiering av kulturlivet er nettopp dets bidrag til den offentlige samtalen. Da må ikke de virkelig vanskelige debattene bli møtt med taushet.

Peter Handke er en verdig vinner av Ibsenprisen. Men gjennom sin håndtering av debatten som følger, har juryen vist at de ikke er på høyde med oppgaven den er satt til å løse.

Les også:

Les også

«Knausgårds romanserie har åpenbart så stor verdi at det kan forsvares å ødelegge menneskeliv for å skrive den»

Les også: