Leder

Aftenposten mener: Nødvendig enighet mellom EU og Tyrkia om fyktninger

  • Aftenpostens Ledere Skrives Av Kommentatorgruppen. Gruppen Ledes Av Politisk Redaktør Trine Eilertsen.
OPT_taf24ca0_doc6owqjatcxdw19880ma9m_doc6owqkchbq6852gc5a9m-0YeVjuDpaY.jpg

Den nye avtalen kan bremse strømmen mot Europa ved å stenge den viktigste ruten. Alternativet er verre.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Slik flyktningkrisen utviklet seg, måtte det tas drastiske grep. I går klarte EU-lederne å bli enige med hverandre og med Tyrkia om et knippe tiltak som, dersom de fungerer, vil bremse flyktningstrømmen til Europa betydelig.

Fra natt til søndag skal EU, fremfor alt fra greske øyer, kunne returnere samtlige båtflyktninger til Tyrkia. Til gjengjeld skal EU ta imot og fordele et tilsvarende antall kvoteflyktninger fra Tyrkia.

At EU gjør seg avhengig av et nært samarbeid med en stadig mer autoritær stat som Tyrkia, er selvsagt en kontroversiell side ved den ferske avtalen.

Mange flyktningorganisasjoner er sterkt kritiske til avtalen fordi de mener den undergraver flyktende menneskers rett til å søke asyl i EU. Kritikken er relevant, og EU har en stor jobb å gjøre med å rydde opp i sin politikk på feltet.

Dårlig alternativ

Men i dag er alternativet ikke åpne grenser og velfungerende mottakssystemer i EUs medlemsland. De fleste av disse vil nå ikke ta i imot noen flyktninger, eller bare få, mens Tyskland allerede har tatt mot over en million på kort tid.

Aftenposten mener:

Les også

EU vil ha Tyrkia både innenfor og utenfor

Det reelle alternativet er dagens situasjon med farefulle overfarter i overfylte båter, drukninger, sykdommer, opphopning i leirer i Hellas, piggtrådgjerder og fiendskap.

Avtalen mellom EU og Tyrkia vil ødelegge menneskesmuglernes forretningsmodell, i alle fall hva denne ruten til Europa angår. Når kunnskapen om den er spredt, bør det ikke lenger være mulig å narre folk i Midtøsten eller Afrika til å betale i dyre dommer for en farlig reise til et forjettet land i nord.

Tyrkiske krav innfridd

Samtidig fraskriver EU-landene seg ikke ansvaret for å hjelpe mennesker i nød. De vil måtte fordele et stort antall kvoteflyktninger godkjent av FN, det vil si mennesker hvis beskyttelsesbehov allerede er avklart. Avtalen skisserer at EU vil godta inntil 72.000 kvoteflyktninger, hvoretter det må gjøres en ny vurdering.

Tyrkia fikk gjennomslag for de fleste krav. Landet får tre milliarder euro i økonomisk støtte i første omgang. Ytterligere tre milliarder kan følge senere, hvis programmet gjennomføres etter planen.

Dette er et rimelig krav fra tyrkerne, som huser tre millioner syriske flyktninger, langt flere enn hele EU tilsammen.

Kansleren står under press:

Les også

«Merkel gjør seg helt avhengig av en avtale med Tyrkia»

Vanskelig visumfrihet

Verre var det for EU å innvilge visumfrihet for – teoretisk – 80 millioner tyrkere. I avtalen heter det nå at visumfriheten skal være et faktum fra juni i år, forutsatt at en rekke betingelser innfris fra tyrkisk side.

Tyrkias krav om fortgang i sine forhandlinger om medlemskap i EU har også vært kinkig. Avtalen legger opp til at et nytt forhandlingskapittel skal åpnes.

I utgangspunktet er dette bare en ordlek. Slik den økonomiske og politiske situasjonen er i EU nå, er det ingen stemning for å ta opp en gigant som Tyrkia, særlig ikke når demokratiet og menneskerettighetene i landet også utvikler seg negativt. Det er også tvilsomt om dagens tyrkiske regime virkelig vil inn i EU.

Hellas er allerede i en meget vanskelig situasjon:

Les også

Hellas risikerer å bli salderingspost

God start

At EU gjør seg avhengig av et nært samarbeid med en stadig mer autoritær stat som Tyrkia, er selvsagt en kontroversiell side ved den ferske avtalen. På den annen side: Dersom samarbeidet om å takle flyktningkrisen blir vellykket, kan det også få positive politiske ringvirkninger.

Gårsdagens avtale er ingen god langsiktig løsning, men den kan fungere på kort sikt og legge grunnlaget for noe bedre.

Les denne reportasjen om flyktninger i Tyrkia fem år etter at konflikten i Syria begynte:

Les også

  1. Flyktninger som går tom for penger, må reise tilbake til krigen

Les mer om

  1. Ledelse
  2. Tyrkia
  3. EU