Aftenposten mener: De tyngste elbilene tåler en avgift nå

De største Teslaene kan bli ilagt engangsavgift.
Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Statsbudsjettet består som kjent ikke bare av utgifter, men også av inntekter. I tillegg til å kutte og flytte penger, prøver Regjeringen også å hente inn mer inntekter. Et av forslagene er å ilegge tyngre elbiler en engangsavgift, noe bilene hittil har vært fritatt for.

Argumentet for avgiftsfritaket er det samme som argumentet for at de samme bileeierne slipper bompenger, får lavere årsavgift, oftere tilbys gratis parkering og slipper moms. Fordelene skal gi elbilmarkedet et puff og gjøre at flere enn dem som velger bil av miljøhensyn, velger disse bilene.

Det har fungert, og elbilmarkedet er i sterk vekst både i Norge og andre land. Revolusjonen på transportområdet er avgjørende for verdens grønne omstilling. Den handler i stor grad om elektrifisering, og det er også der omstillingen er kommet lengst. Avgiftsfritakene har vært en forutsetning for elbilenes inntreden i markedet, for at nettet av ladestasjoner er bygget ut, og for at teknologien har kunnet utvikle seg.

Tanken har imidlertid hele tiden vært at også elbilene skal ilegges avgifter etter hvert som andelen deres av markedet øker. Bilavgifter er en vesentlig inntektskilde for staten. I tillegg passer avgiftene godt inn i logikken som tilsier at forurenser skal betale. Både tradisjonelle biler og elbiler sliter på veier, er innblandet i ulykker, tar opp parkeringsplasser og bruker veier som må finansieres med bompenger. Selv om de nye biltypene bidrar til lavere utslipp isolert sett, er de også en del av en transportform som koster samfunnet på andre måter.

Så at avgiftene kommer, sier seg selv. Spørsmålet er når det er riktig å fase dem inn og når fordelene bileeierne nyter godt av i dag, kan reduseres. Regjeringens forslag for neste års statsbudsjett innebærer en beskjeden - relativt til innkjøpspris - avgift for de aller største og tyngste elbilene, de som sliter mest på veiene. Forslaget har utløst sterke reaksjoner, og det er lett å få inntrykk av at elbilfordelene generelt bygges ned i et rasende tempo. Det stemmer ikke. Dette er en marginal avgiftsøkning for en type bil som fremdeles opererer i et avgiftsparadis i norsk sammenheng. De andre fordelene står fremdeles ved lag.

Bilavgifter er ikke forutsigbare, noe dieselbileiere vet alt om. Men når avgiftsstrukturen skal bidra til endret adferd og ikke bare skal hente inntekter, er det en fordel om forutsigbarheten strekker seg lenger enn fra et statsbudsjett til neste. En plan for nedtrapping av særfordelene, i kombinasjon med avgiftsøkninger på bruk av fossilbiler, må være neste steg.