Leder

Aftenposten mener: Berettiget søksmål mot legemiddelindustrien

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel

Bare i 2016 døde 65.000 amerikanere – flere enn under hele Vietnamkrigen – av narkotikaoverdoser. Reseptbelagte opioider, en type smertestillende legemidler med morfinlignende effekt, utgjør den nest vanligste dødsårsaken blant overdosene. Opioider er nødvendige for behandling av akutt smerte. Problemet er at de misbrukes i stor stil, som et slags legalt alternativ til forbudte narkotiske stoffer.

I motsetning til crackbølgen på 1980-tallet, som særlig rammet fattige svarte i storbyene, rammer opioidbølgen særlig lavtlønte hvite, ikke minst i det gamle industribeltet. Blant dem har president Donald Trump hatt støtte. Her ligger også noe av forklaringen på at presidenten tar akkurat denne av USAs sosiale utfordringer ekstra alvorlig.

Trump-administrasjonen har en viss suksess å vise til, blant annet fordi den har klart å samarbeide med demokrater i Kongressen for å endre lover. Antallet reseptutskrivninger for opioider er lavere enn det var i toppåret 2012. Tallet på dødelige overdoser faller også noe. Til en viss grad tilskrives forbedringen endringer som ble igangsatt før Trump fikk makten, men det er ingen tvil om at han gir feltet stor oppmerksomhet.

Farmasiindustrien har tjent hundrevis av milliarder på pilleavhengige amerikanere. Kostnadene har vært enorme.

På midten av 1990-tallet begynte amerikanske farmasiselskaper å produsere smertestillende medisin som inneholdt opioider. Pillene viste seg å være sterkt avhengighetsskapende.

Resultatet ble en dødsbølge som har tatt hundretusener av liv. Det har ført til en lang rekke søksmål fra byer og counties mot aktører i bransjen. Disse er samlet i et massesøksmål som administreres av en domstol i Cleveland, Ohio. Dersom det ikke blir inngått forlik, kommer saken trolig opp for retten nå i oktober. Anklagen er at selskapene med overlegg dyttet piller på de mest sårbare i befolkningen lenge etter de visste at de var sterkt avhengighetsskapende.

Kampen må fremfor alt føres med politikk. Mye av problemet er at USAs helsesystem i for stor grad er overlatt et marked der sykehus og legemiddelprodusenter i praksis samarbeider om å hente ut mest mulig penger fra forsikringsselskapene.

Legene kommer ofte i skvis, selv om de i høyeste grad også har et eget ansvar for hvilke resepter de skriver ut.

Det sivile søksmålet bør ikke bli en sovepute hverken for amerikanske myndigheter eller andre. Likevel er det betimelig å teste disse selskapenes rettslige ansvar som et bidrag til en bredere kamp.

Les hele saken med abonnement