Leder

Aftenposten mener: Hvert land har ansvar for sine utslipp

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Kullkraftverk, som dette i Heilongjiang-provinsen, gir energi til kinesisk industri som produserer varer for eksport til Norge. Har Norge ansvar for utslippet?

Hvis Norge skal ta ansvar for Kinas utslipp fra produksjon av varer for eksport, hvem skal ta ansvar for Norges utslipp fra produksjon av olje og gass?

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det kan høres opplagt ut. Hvorfor tas ikke utslippene som skyldes norsk forbruk av varer importert fra andre land, med i det norske klimaregnskapet? Norsk forbruk av varer importert fra blant annet Kina, gir store utslipp i produsentlandene. Men i det norske klimaregnskapet gir økende import ingen utslag.

– Sannheten er at Kinas enorme klimautslipp i veldig stor grad henger sammen med at de produserer varer for oss, sier leder Anja Bakken Riise i Framtiden i våre hender.

Hun får støtte på lederplass i avisen Nationen. Sverige lager et slikt forbruksbasert klimaregnskap. Nationen mener også Norge bør gjøre det. Avisen skriver at «vi importerer svært mye av det vi forbruker», men «ansvaret for klimagassutslippene importerer vi derimot ikke».

Les også

Vi satser på vindmøller, elferger og kortreist mat. Men klimaeffekten vil verden først oppleve om noen tiår.

For Norge ville det være svært interessant å plassere ansvaret for klimagasser der en vare eller tjeneste forbrukes. Nesten 30 prosent av norske klimagassutslipp er knyttet til produksjon av olje og gass. Det meste av oljen og gassen blir eksportert. Skal Norge skyve ansvaret for utslipp på norsk sokkel over på kundene?

Men det er ikke slik miljøorganisasjonene vanligvis argumenterer. I stedet peker de gjerne på hvor store utslipp norsk olje og gass bidrar til når det forbrennes i utlandet. Altså at Norge ikke bare skal ta ansvar for utslipp fra produksjonen av olje og gass, men også for utslipp fra forbruket av olje og gass.

Hvis Norge i den ene enden skal ta ansvar for andres utslipp knyttet til produksjon av varer som selges til Norge, og i den andre enden skal ta ansvar for utslipp knyttet til forbruk av olje og gass som Norge selger til andre, blir klimaregnskapet mildt sagt inkonsistent.

Beregninger av hva slags utslipp norsk forbruk bidrar til i andre land, er interessante og kan være opplysende. Men ansvaret for utslippene må ligge hos landene der de skjer, slik prinsippet er i internasjonalt klimasamarbeid. Det er for eksempel Kina og ingen andre som kan pålegge avgifter eller regulere utslipp fra kinesisk produksjon.

Ansvaret må være tydelig. Hvert land har ansvar for utslipp fra sitt territorium.

Les mer om

  1. Klima
  2. Framtiden i våre hender
  3. Forbruket
  4. Norsk sokkel
  5. Politikk