Aftenposten mener: Klimakvotene må ikke bli en sovepute

Arbeiderpartiet og SV krever sletting av klimakvoter.
Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det europeiske kvotesystemet for CO₂-utslipp er innfløkt. Den enkle fremstillingen er at man kan betale seg ut av uføret dersom man ikke makter å kutte som planlagt i utslippene på hjemmebane.

Så enkelt er det ikke i virkeligheten. Norge er blant de landene som har verdens mest karboneffektive økonomier, hvis man regner CO₂-utslipp mot brutto nasjonalprodukt. Det betyr at det ikke er like enkelt å redusere utslippene i Norge som det er i andre land uten negative konsekvenser. Tyskland, som brenner det kraftig forurensende brunkullet i sin strømproduksjon, har til sammenligning bedre muligheter for reduksjon av utslipp hjemme.

Likevel er det bred politisk enighet om at også Norge må kutte i utslippene. Det er moralsk riktig, selv om det er dyrt.

Den mulige nedsiden er at aktivitet som allerede er robust, blir avviklet. Hvis Norge holder seg med en langt høyere karbonpris enn andre EU-land, kan man risikere at produksjonen flytter seg til mindre karboneffektive land. Et enda verre utfall er det dersom produksjonen flytter seg ut av EU.

På grunn av finanskrisen i 2008 har klimakvoter lenge vært lavt priset. Det kommer til å endre seg når EU nå legger om kvotesystemet. Ettersom utslippene går ned, blir taket for klimakvoter også lavere. 2,2 prosent av kvotene skal fjernes hvert år. Det vil gjøre kvotene dyrere, hvilket også er hensikten.

Regjeringen vil sette av tre millioner utslippskvoter i en reserve i tilfelle Norge ikke når klimamålene. Det er Arbeiderpartiet (Ap) og SV imot. De to opposisjonspartiene krever at kvotene må slettes. Opposisjonen frykter at Høyre og Frp vil bruke kvotene til å svekke innsatsen for å kutte i utslipp i Norge.

Ap og SV har ikke flertallet med seg når saken behandles på Stortinget onsdag denne uken. Dermed blir forslaget med all sannsynlighet stemt ned.

Klima- og miljødepartementets egne beregninger viser at Norge ikke ligger an til å nå klimamålet for 2030 med den klimapolitikken som føres i dag. Kvotene som nå settes av, kan bli brukt til å gjøre opp for noe av dette gapet.

Det er slik ordningen er ment å fungere. Når EU nå reduserer taket på kvotene, vil systemet i større grad fungere etter hensikten.

Norge må fremdeles arbeide for å kutte i hjemlige utslipp. Kvotene kan ikke bli en sovepute. Men det er i det minste en trøst at EUs kvotesystem går bedre tider i møte.