Leder

Aftenposten mener: Grunn til bekymring for stort IT-prosjekt

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel

Prosjektet som skal munne ut i ett journalsystem for landets kommuner, har møtt sterk kritikk de siste månedene. Systemet har fått navnet Akson og har en forespeilet kostnadsramme på 11 milliarder kroner.

Legeforeningen vil ikke ha det og mener gevinsten er uklar. Risikoen i prosjektet er vurdert til å være meget høy. Flere fagfolk undrer seg over at Norge planlegger noe ingen andre land har fått til. Landets største kommune synes det er for mange uavklarte spørsmål til at den vil være med i spleiselaget nå. Og ikke minst er erfaringen både fra Norge og andre land at gigantiske IT-prosjekter med høye ambisjoner har en tendens til å mislykkes.

Dette var bakteppet når Aftenposten onsdag kunne bringe nyheten om konsulentselskapet PwCs svært sentrale rolle i prosjektet. Prosjektlederen er ansatt hos PwC, og selskapet har fakturert for til sammen nærmere 250 millioner kroner. Direktoratet for e-helse vedgår selv at PwC har kommet med innspill til et anbud med kort frist, i en konkurranse som så PwC gikk seirende ut av.

Det er summen av alt dette som gjør at reaksjonen fra opposisjonen blir så kraftig.

Det tok ikke mange timene før Senterpartiet ba om kontrollhøring i Stortinget. Bruk av begreper som «hinsides» (Arbeiderpartiet), «en skandale» (SV) og «ganske utrolig» (Senterpartiet) er ikke hverdagskost.

Nå er reaksjonene naturligvis også farget av politisk grunnsyn. Det er ingen hemmelighet at venstresiden jevnt over har en større skepsis til konsulentbruk enn høyresiden. Å leie inn konsulenter kan i mange tilfeller forsvares.

«Det gjelder å finne den rette balansen mellom innleide og ansatte», svarer helseminister Bent Høie (H). Han har rett i det, men problemet i tilfellet Akson er at det ser svært tungt ut på innleiesiden.

Høringen er en god idé. Selv om hverken PwC eller direktoratet ser problemene som reises, er både den manglende oppslutningen rundt prosjektet og organiseringen lite tillitvekkende.

Skal prosjektet ha livets rett, må kritikken besvares bedre.

I en tidligere versjon av denne lederen sto det at «landets største kommuner synes det er for mange uavklarte spørsmål til at de vil være med i spleiselaget nå». Selv om flere andre større kommuner har sagt nei, er det bare Oslo blant de aller største kommunene i landet som ikke har signert intensjonsavtalen med staten.

Les hele saken med abonnement