Leder

Aftenposten mener: Fedrekvotefellen må bort

 • Dagens lederartikkel

Øystein Lorvik Nilsen er blant dem som gikk i fedrekvotefellen med sin sønn Mikkel. Foto: Olav Olsen

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Å være far byr på utfordringer. I hvert fall hvis du ønsker lønnet pappapermisjon som ikke skal tas ut rett etter mors permisjon.

Aftenposten har den siste tiden belyst en såkalt fedrekvotefelle. Den er godt kjent for Nav, og flere stortingspolitikere har tidligere tatt til orde for å fjerne den.

Forvirringen dreier seg om tidspunktet for å søke om fedrekvote. I realiteten må søknaden sendes før mors siste dag med foreldrepenger. Dette skyldes folketrygdlovens krav om sammenhengende uttak av foreldrepenger.

Mange tar ut ulønnet permisjon, blant annet fordi barnet er født på en tid av året som gjør at barnehageplass ikke er tilgjengelig når den lønnede permisjonen er over.

Dermed kan Navs anbefaling om å søke 4–6 uker før far skal ha permisjon, bli misvisende.

Grunnproblemet ligger i kravet om at permisjon skal tas ut sammenhengende. Det ulykksalige er at Solberg-regjeringen skrinla en planlagt endring av akkurat dette da Solveig Horne (Frp) overtok som likestillingsminister i 2013. Deretter har hele problemstillingen ligget i skuffen. Det er på tide å ta den frem igjen og få løst problemet.

Det fremstår også underlig at Nav ikke kan etterbetale foreldrepenger til fedre. Dette er tross alt penger far har krav på. For mor eksisterer det en slik mulighet til etterbetaling.

Og dermed berører denne saken også en mer overordnet, men minst like problematisk problemstilling: Norske fedre har fortsatt ikke selvstendig rett til foreldrepenger.

For at far skal få betalt permisjon i fellesperioden, må mor være i jobb. Når mor tar denne permisjonen, stilles det derimot ingen krav til far.

EFTA-domstolen kom i høst til at norsk praksis ikke strider med EUs likestillingsdirektiv, men det er strengt tatt ikke noe argument mot å gjøre om på denne uretten.

Det vil koste flere hundre millioner kroner. Prisen er det eneste reelle argumentet mot å gi fedre utvidede rettigheter, men det er ikke prinsipielt holdbart. Derfor bør også dette lovverket endres, selv om det kan ta tid med budsjettprioriteringer av denne størrelsen.

Kravet om sammenhengende uttak bør derimot kunne skrotes umiddelbart.


Oppdatering: I en tidligere versjon av denne artikkelen sto det at far går glipp av foreldrepengene dersom mor ikke har rett på foreldrepenger. Det er ikke korrekt. Hvis mor er i aktivitet, kan far få inntil 40 uker foreldrepenger.

Les mer om

 1. Fedrekvoten
 2. Pappaperm
 3. Foreldrepermisjon
 4. Nav

Fedrekvoten

 1. POLITIKK

  Ropstad trodde 40–50 havnet i fedrekvotefellen i året. Men tallet viste seg å være langt høyere.

 2. POLITIKK

  Nav-ministeren synes selv det er vanskelig å forstå Navs brev

 3. POLITIKK

  Ropstad fjerner «fedrekvotefellen». Varsler at han nå vil endre loven.

 4. POLITIKK

  Olais far ville ha to dagers pappaperm i høstferien. Det førte til at han tapte 26 dager med betalt pappapermisjon.

 5. POLITIKK

  Opposisjonen krever full opprydding om fedrekvoten

 6. POLITIKK

  Nav har identifisert «noen hundre» som har mistet fedrekvoten - ber flere som har fått avslag om å melde seg