Aftenposten mener: Nei til pelsdyrhold

Pelsdyrstrid i Høyre øker sannsynligheten for at pelsdyrnæringen kan bli forbudt. Her fra pelsdyrgården på Universitetet på Ås.

Rovdyr i bur lar seg ikke forene med forsvarlig dyrevelferd.

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Uroen rundt norsk pelsdyrnæring legger seg ikke. Ferske rapporter som NRK har fått tilgang til, viser at Mattilsynet fortsatt finner regelbrudd i nesten halvparten av tilsynssakene de oppretter.

En oppdretter i Rogaland fikk nylig en bot på 30.000 kroner. Flere minkdyr hadde så store skader at de måtte avlives på stedet.

Pelsdyrnæringen har fått mye kritikk de siste årene, blant annet gjennom NRK-dokumentaren «Pels» som vakte stor oppsikt. Mat- og landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) har krevd opprydning. Flertallet i en offentlig utredning fra 2014 gikk imidlertid inn for å beholde næringen.

Norge bør følge etter

Men nå har sentrale Høyre-folk våknet. Tine Bru, Henrik Asheim, Stefan Heggelund og Peter Frølich er blant dem som går inn for at deres eget parti må snu og forby pelsdyrnæringen.

«Jeg har tvilt meg frem til konklusjonen,» sier Tine Bru fra Rogaland, et av fylkene hvor pelsdyrnæringen er viktig. Hun bedyrer overfor NRK at hun ikke har latt seg rive med av oppsiktsvekkende enkeltsaker.

Det er vårt håp at pelsdyrmotstanderne vinner frem på landsmøtet til våren. Norge bør følge etter Storbritannia, Nederland, Kroatia og Østerrike og forby denne næringen.

Har behov for bevegelsesfrihet

Vi tror ikke norsk pelsdyrnæring er full av lovbrytere og dyreplagere. Rapporten fra 2014 viste at de aller fleste norske oppdrettere overholder gjeldende regelverk for pelsdyrhold. Regelverket kan alltid bli enda bedre og tilsynet strengere.

I tråd med argumentasjonen til Bru og hennes meningsfeller er vårt standpunkt mer prinsipielt.

Rev og mink er dyr med behov for stor bevegelsesfrihet. De streifer over store avstander.

Ute i naturen lever de alene, eller som par eller i små familier. De er ikke flokkdyr som sau og storfe. De trives dårlig når de må leve tett på mange andre individer.

Lar seg ikke forene med dyrevelferd

For 13 år siden fikk pelsdyrnæringen pålegg om å vise at rev og mink i fangenskap kan temmes slik at de ikke lenger har de samme instinktene som dyr ute i det fri. Lite tyder på at næringen har klart dette.

Konklusjonen må bli at rovdyr i bur ikke lar seg forene med forsvarlig dyrevelferd

Premissene for regelverket om dyrevelferd er at dyr har naturlige behov som må ivaretas hvis man skal innfri moralske krav. Da blir det umulig å forsvare at nettopp arter som mink og rev skal holdes innesperret i små bur. At næringen produserer luksusartikler ingen strengt tatt trenger, gjør det enda vanskeligere å opprettholde den.

  • Interessert i debatten om pelsdyrnæringen? Du kan lese flere innlegg her og her.