Aftenposten mener: Gratis aktivitetsskole til familiene som trenger det

Gratis aktivitetsskole til hele bydeler er et kostbart og lite treffsikkert tiltak.

Byrådets tilbud om gratis AKS til hele bydeler er som et vådeskudd med hagle. Det treffer bredt, men uhyre lite presist.

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

NRK gikk før helgen gjennom Oslo kommunes levekårsstatistikk for alle de 91 såkalte delbydelene i Oslos 15 bydeler. Funnene gjør det klart at det nye byrådets idé om å bruke bydelsgrensene til å avgjøre hvilke barnefamilier som skal få gratis halvdagsplass i aktivitetsskolen (AKS), er svært dårlig.

Det nye byrådets idé om å bruke bydelsgrensene til å avgjøre hvilke barnefamilier som skal få gratis halvdagsplass i aktivitetsskolen (AKS), er svært dårlig.

I DEN FORTSATT FERSKE byrådserklæringen går det frem at det nye byrådet vil innføre gratis halvdagsplass i aktivitetsskolen i bydel Alna, Grorud, Bjerke, Sagene, Gamle Oslo, Grünerløkka, Stovner og Søndre Nordstrand. Hensikten med ordningen er å øke deltakelsen i aktivitetsskolen, fordi de barna som kunne hatt størst utbytte av tilbudet, faglig, sosialt og språklig, er de som uteblir. Det er rimelig å anta at det har økonomiske årsaker. For eksempel har en forsøksordning med gratis AKS på Tøyen skole økt deltakelsen fra rundt 20 prosent til nær 100.

Ifølge SSB er Oslo det fylket i Norge med høyest andel barnefamilier med vedvarende lavinntekt. Den største delen av denne gruppen har innvandrerbakgrunn. Gratis AKS vil derfor ikke bare være en økonomisk hjelp til familier med lite penger, men også et nyttig verktøy for å utjevne forskjeller i områder der AKS-deltakelsen er lavest og språkproblemene størst. Vi støtter en slik ordning. Problemet med byrådets forslag til utforming av ordningen, er at den treffer vilkårlig.

DE ÅTTE BYDELENE byrådet ønsker å innføre ordningen i, ligger alle i Oslo øst. Det er riktignok sosioøkonomiske forskjeller mellom øst og vest, men det er også store forskjeller mellom innbyggere og strøk internt i hver enkelt bydel. Bydel Frogner, som ikke er en av de åtte bydelene som vil få gratis AKS, har en større andel lavinntektsfamilier enn gjennomsnittet i Oslo, men også mange familier med svært høy inntekt. I Groruddalen har enkelte områder like lav andel familier med lav inntekt som Holmenkollen.

I Groruddalen har enkelte områder like lav andel familier med lav inntekt som Holmenkollen

Geografiske skillelinjer er dårlig egnet til å bestemme hvem som skal få gratis AKS. Er du fattig i feil bydel, faller du utenfor. Byrådet er blitt beskyldt for å være et byråd for Oslo øst. Det kan det svare på ved å gå grundigere til verks i vurderinger som denne. En god begynnelse er å gå bort fra den svært kostbare ideen om gratis AKS i hele bydeler, og rette innsastsen mot de barnefamiliene som trenger det – uavhengig av hvor i byen de bor.