Leder

Kjendiser må ha rett til å velge bort et liv som stortingspolitiker*

  • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.
Komiker og programleder Anne-Kat. Hærland er blant kjendisene som er oppført på Samfunnspartiets valgliste.

*Gjelder også alle andre.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

– DET ER ET STUNT for å få blest, sa pressekontakt og Buskeruds listetopp i det anarkistiske Samfunnspartiet, Frank Wassdahl, ved forrige stortingsvalg. Stuntet gikk ut på å føre opp kjendiser på valglistene uten deres samtykke.

Til tross for celebriteter som Vendela Kirsebom, Aylar Lie og Kathrine Moholt klarte Samfunnspartiet imidlertid ikke å sanke mer enn 295 stemmer på landsbasis i 2013, noe som vel plasserer stuntet i kategorien oppfinnsomt, men svært mislykket. Det forhindrer imidlertid ikke partiet i å gjenta fiaskoen.

I ÅR ER MÄRTHA LOUISE på tredje plass på listen, foran kjente ansikter som Thomas Seltzer, Ole Paus og Harald Eia, mens Anne-Kat. Hærland og Ari Behn har kommet nærmere hverandre igjen, denne gangen i bunnen av listen. Sammen tas kjendisene til inntekt for kampsaker som verning av Lofoten, Vesterålen og Senja, ja til snøscooterkjøring i utmark og skroting av EØS-avtalen, men altså uten å ønske det selv.

Forklaringen ligger i Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer, den såkalte Valgloven. Der går det frem at et politisk parti er i sin fulle rett til å føre en hvilken som helst stemmeberettiget person opp på sine lister, med noen få unntak av ansatte i departementene, diplomatiet eller Høyesterett. Du kan også bli fritatt dersom du er medlem av et annet parti.

Denne ordningen, også kalt ombudsplikt, går langt tilbake i tid, og var i sin tid begrunnet med at borgerne ikke bare har rettigheter, men også plikter, for eksempel å påta seg politiske verv.

Da Valglovutvalget i 2001 diskuterte ombudsplikten, ønsket et mindretall å avskaffe den. Ved kommune- og fylkestingsvalg er den da også blitt avskaffet, men ved stortingsvalg gjelder den fortsatt. Argumentet mot å fjerne den er at det kan svekke borgerens opplevelse av at et borgerskap innebærer plikter. Argumentene for å fjerne den er at folk flest nok er klar over sine plikter, at det er rift nok om stortingsplassene uten bruk av tvang, og ikke minst at det kan oppleves som et overgrep å bli assosiert med et politisk program en ikke står for. Og skulle en mot formodning bli valgt inn, vil det være et altfor stort inngrep i sjølråderetten, for å kalle det det.

Ombudsplikten har ingen viktig funksjon og er moden for å skrotes.

Les også

  1. Parwin og døtrene rømte fra tvangsekteskap: Norske myndigheter viser til sharialover når hun nektes å få barna til Oslo

  2. Stortinget bruker 26 millioner kroner på dyre komitéreiser

Les mer om

  1. Stortingsvalg
  2. Ari Behn
  3. Harald Eia
  4. Aylar Lie
  5. Ole Paus
  6. Kjendis