Skoler i utlandet

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Ved skolestart i fjor høst var det over 200 barn med innvandrerbakgrunn som uteble uten forklaring. Mange sendes til foreldrenes hjemland for å få morsmålsopplæring og bli kjent med foreldrenes kultur. Norske myndigheter må samarbeide med foreldre for å bygge skoler i for eksempel India, Pakistan eller Somalia, slik at ungene kan lære seg norsk mens de er i foreldrenes hjemland, foreslår høyskolelektor Stein Austveg.Det er viktig at barn som skal bo i Norge også får kjennskap til foreldrenes kultur. På den måten er de trygge på sin identitet, og de står bedre rustet til å lære seg norsk og integrere seg i det norske samfunnet. Men det er også helt nødvendig at de får undervisning som gjør dem rustet til å leve gode liv i Norge.Foreldre som tar disse utfordringene på alvor har alle muligheter til å gå sammen om å starte skoler der barna skal bo. Alle kan søke om støtte til å starte friskoler i utlandet. I dag finnes det norske friskoler med statlig støtte i 16 land i dag, og det er ingenting i veien for at aktører kan søke om å starte friskole i land som India, Pakistan eller Somalia.Opprettelsen av norske skoler i utlandet er ikke et statlig ansvar utover det å gi støtte til opprettelsen av friskoler. Det er foreldrene som kjenner behovet, og som best kan ta initiativet til en meningsfull skolehverdag for sine tokulturelle barn. Å holde barn borte fra skolen medfører et stort ansvar for foreldrene enten barna bor i Norge eller i utlandet.