Leder

Aftenposten mener: Norge bør anerkjenne en palestinsk stat

 • Aftenposten Redaksjon

afp000863737-QWf9ehZUEY.jpg MOHAMMED SALEM

ARBEIDERPARTIETS landsmøte stemmer i dag over et forslag som kan markere innledningen til et nytt kapittel i norsk Midtøsten-politikk. Forslaget går ut på at tiden er inne for å anerkjenne Palestina som en uavhengig stat.

Dersom Stortinget følger opp, vil Norge plassere seg på linje med et stort flertall av FNs medlemsland. I vår del av verden har Sverige, Island, Storbritannia, Frankrike og Spania gjort lignende vedtak.

Å anerkjenne en palestinsk stat representerer et brudd med et sentralt punkt i norsk Midtøsten-politikk siden Osloavtalen fra 1993. Hittil har Norge sett for seg at anerkjennelse skulle komme som følge av en ferdig forhandlet fredsavtale mellom israelere og palestinere. Argumentet har vært at man skulle ta stilling til en realitet – ikke en visjon.

REKKEFØLGEN blir nå forandret, slik at en palestinsk stat blir anerkjent som en realitet allerede før forhandlinger er kommet i gang. Det internasjonale samfunnet øker dermed presset på partene, fremfor alt på Israel.

Statsminister Benjamin Netanyahu sa kort tid før valget 17. mars at en palestinsk stat ikke vil se dagens lys så lenge han leder regjeringen. Med sitt fornyede mandat fra velgerne kan han bli sittende til 2019. Da vil han ha vært statsminister sammenhengende i ti år.

En ond sirkel har utviklet seg: Med regelmessige mellomrom bryter det ut konflikt mellom Israel og Hamas i Gaza. På Vestbredden fortsetter den israelske bosettingspolitikken uten hensyn til internasjonale protester. Alle forsøk på forhandlinger kjører seg fast, sist i rekken var USAs utenriksminister John Kerry.

TOSTATSLØSNINGEN står i dag under så hardt press at flere har begynt å snakke om alternativet, som er én felles stat for israelere og palestinere.

En slik konstruksjon er både problematisk og konfliktskapende. Hvis staten skal være demokratisk, vil befolkningsutviklingen gjøre at jødene kommer i mindretall. Hvis staten skal være jødisk, må palestinerne nektes fulle demokratiske rettigheter. Resultatet blir i verste fall et apartheidlignende system.

Det haster åpenbart å få på plass en løsning med to uavhengige stater side om side. Ikke bare fordi det er i Israels langsiktige interesse, men også fordi moderate palestinske politikere trenger resultater som bekrefter at det nytter å vise ansvarlighet. Bare slik kan ekstreme krefter slås tilbake.

NORGE medvirket aktivt som megler under fredsprosessen for mer enn 20 år siden. Siden har vi innehatt vervet som leder av giverlandsgruppen for Palestina. Hensyn til en mulig formidlerrolle bør imidlertid ikke hindre at Norge fører en politikk som fremmer forhandlinger gjennom å skape et jevnere styrkeforhold mellom partene.

Den dagen alle gode krefter mister troen på fred, er det virkelig fare på ferde. Det er i en slik sammenheng at forslaget om å anerkjenne en palestinsk stat må forstås. Også Norge må ta inn over seg at diplomatisk stillstand i år etter år ubønnhørlig innebærer en forverring. Det innebærer ingen endring i synet på at Israel, og jødenes opplevelse av trygghet og sikkerhet, er en avgjørende del av løsningen.

Å anerkjenne en palestinsk stat endrer ikke i nevneverdig grad den vanskelige hverdagen på Vestbredden eller i Gaza. Likevel er det ikke ren symbolpolitikk. Anerkjennelse er en bekreftelse av at omverdenen forplikter seg til å finne en løsning. Det bør også Norge kunne være med på.

Les mer om

 1. Ledelse
 2. Gaza
 3. Israel
 4. Midtøsten
 5. USA

Relevante artikler

 1. VERDEN

  Støre om Trump-plan: – Det er en diktert løsning til palestinerne

 2. VERDEN

  Frykter et israelsk apartheidregime. Nå skisserer nabolandet et forslag til løsning.

 3. VERDEN

  USA har allerede endret Israel-politikken. Det får en rekke konsekvenser.

 4. VERDEN

  De vil erobre palestinernes land, vann og penger. To x-faktorer kan gjøre det mulig.

 5. VERDEN

  Her er fem av spørsmålene som kan avgjøre om Trumps Israel-besøk blir en suksess eller fiasko.

 6. VERDEN

  USA signaliserer at tostatsløsningen i Midtøsten kan droppes