Aftenposten mener: Stortingets pendlere må skaffe seg kontrollører

Politikerne må selv ta ansvaret for å få tingene sine grundig sjekket.

Pendlerleiligheter, bosted, beskatning. Spørsmålene er blitt mange rundt KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad og en rekke andre.
Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Statsråder og stortingsrepresentanter må følge lover og regler. Det er en banal, men ytterst viktig påpekning. Det sliter på tilliten til det politiske system hvis lovgivere og lovforvaltere ikke makter å følge sine egne lover. Heller ikke bør de gjennom aktiv skatteplanlegging bli tatt i å tøye grenser eller handle på måter som bryter med regelverkets intensjon.

Når dette likevel skjer, må det ordnes opp i. Rikspolitikere som disponerer pendlerboliger i Oslo, skal ikke ha mulighet til å betale for lite i skatt. Stortinget og regjeringsapparatet må få plass ordninger som gjør at de folkevalgte kontrolleres på en ryddig måte. Det burde ikke være så vanskelig. Det ville også være til lettelse for politikere som er redde for å feiltolke reglene og ufrivillig komme i heisen.

Men forsøk på etterprøving og kontroll av Stortinget ser ut til å ha stoppet opp i en annen og større diskusjon om forholdet mellom statsmaktene. Riksrevisjonen prøvde i 2017 å revidere Stortingets arbeid med IT-sikkerhet, men ble stoppet, fortalte riksrevisor Per-Kristian Foss til Aftenposten onsdag. Daværende stortingspresident Olemic Thommessen bekreftet dette. Stortinget var i tvil om Riksrevisjonen hadde hjemmel til å granske sin egen oppdragsgiver – Stortinget.

Thommessen måtte selv gå av som stortingspresident i 2018 etter en milliardoverskridelse på Stortingets eget byggeprosjekt. Presidentskapet hadde bestemt seg for å være prosjektledelse selv, i stedet for å sette jobben bort til det faglig mer kompetente Statsbygg.

Slike feilvurderinger kan fascinerende nok bunne i tradisjoner tilbake til 1800-tallet, skriver tidligere sivilombudsmann Arne Fliflet i et innlegg i Aftenposten. Statsrevisor og senere statsminister Johan Sverdrup (V) mente at Finansdepartementet, som var underlagt svenskekongen, skulle la være å blande seg borti Stortingets oppgaver.

Fliflet synes Stortinget kunne skaffe seg en tillitsperson, et ombud, som fortolker reglene riktig og gir råd til politikerne om hvordan de bør innrette seg. Om denne hjelpen skal skjøttes av et ombud eller av Stortingets egen administrasjon, er ikke det viktige. Det avgjørende er rett og slett at pendlere og andre folkevalgte får tingene sine skikkelig kontrollert. Og de må selv ta ansvaret for å få dette systemet raskt på plass.