Leder

Ja til politisk reklame

  • Aftenposten Redaksjon
Raymond_doc6lz5xvixstd17kfzu9gp-AE39eUvrZ9.jpg
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Arbeiderpartiets listetopp i Oslo, Raymond Johansen, er bekymret for Oslo-offentligheten. Han skriver i Dagens Næringsliv at Oslo-redaksjonene til mediehusene er bygget ned, og at det har svekket muligheten for å nå gjennom med alt fra løpende kritikk mot byrådet til politiske budskap i valgkampen. Svaret til Johansen er politisk reklame på tv. Det er lett å være enig i svaret, men begrunnelsen må diskuteres.

POLITISK TV-REKLAME burde vært tillatt for lenge siden. Det er ingen god grunn til at politisk reklame skal være tillatt i aviser, digitalt og på radio, men ikke på tv. Det må være lov å kjøpe plass til et politisk budskap også på tv, noe flertallet i Ytringsfrihetskommisjonen slo fast allerede i 1999. Det var i en tid der partiene var enda mer avhengig av tid i de store tv-kanalene. Alternativene var færre.

Det norske forbudet er også blitt underkjent av den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

SIDEN DEN GANG har mediesituasjonen utviklet seg i en retning som gjør diskusjonen en smule utdatert. Alle partiene lager videoer, og distribuerer der de kan. Nettsider og ikke minst sosiale medier er blitt viktigere.

Likevel, forbudet bør oppheves.

Politisk reklame er en mulighet for partier og organisasjoner, som ikke har klippekort til de store redaksjonene og tv-flatene, til å kommunisere direkte med folk. Noen av de ivrigste forkjemperne for politisk reklame har nettopp vært små organisasjoner og partier som sliter med å få oppmerksomhet. Så må redaksjonene selvsagt vurdere om de vil publisere reklamen, som de gjør med andre typer annonser.

DET VIKTIGSTE argumentet mot har vært at de store, relativt rike partiene og organisasjonene vil få et enda større fortrinn. Arbeiderpartiet har langt større budsjetter enn Venstre i en valgkamp, noe som også vil gi seg utslag i betalt tv-tid. For politikerne er TV viktigere enn ellers i en valgkamp. Andre land regulerer denne ubalansen, noe som kan vurderes i Norge også.

ARBEIDERPARTIET har vært motstander av å oppheve forbudet mot tv-reklame. Ap prøvde til og med å stramme inn forbudet mot reklame i forrige regjeringsperiode – da Johansen var partisekretær i Arbeiderpartiet. Det er først når Raymond Johansen kjenner frustrasjonen over manglende gjennomslag på kroppen – en frustrasjon de små partiene har kjent lenge – at temaet løftes i Arbeiderpartiet.

Når det gjelder Oslo-offentligheten har Raymond Johansen rett i at utviklingen i mediebransjen har tvunget mediene til å prioritere hardere. Strukturendringene har gitt mediene utfordringer de fremdeles jobber med å løse. Etter at de gikk ut av regjering har heldigvis også Arbeiderpartiet begynt å engasjere seg i den problemstillingen.

Les også

  1. Anundsen angrer ikke på videoen

  2. NRKs Nina Owing fjernes fra Anundsens video

  3. 40 eksempler på at Anundsen tar feil

Les mer om

  1. Ledelse