Leder

Anundsen må få opp farten

 • Aftenposten Redaksjon

Justisminister Anders Anundsen (Frp). Olav Olsen

Regjeringspartiene sliter med å få flertall for den politimodellen de ønsker.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Høyre og Frp vil ifølge VG ha felles regionpolitimester for Troms og Finnmark, mens Venstre krever at de to fylkene får hver sin politimester.

Hvis dette er grunnen til at politireformen fortsatt lar vente på seg, så sier det mye om klabbeføret i forholdet mellom Regjeringen og dens støttepartier i viktige enkeltsaker.

Reformen er blitt forberedt mer enn lenge nok

Justiskomiteen er nå på reise i USA og Canada og kommer ikke tilbake før 26. januar. Reformen kan bli lagt frem aller tidligst i månedsskiftet januar/februar. Kommer den ikke da, vil det holde hardt for Stortinget å få behandlet en så stor sak før sommeren.

Da vil det ha gått to år siden tidenes grundigste vurdering av norsk politi, Politianalysen, offentliggjorde sin harde dom over norsk politi: Trass mange dyktige og høyt motiverte tjenestekvinner— og menn, får politietaten altfor lite ut av ressursene de rår over. Befolkningen får ikke en så god polititjeneste som den burde.

En helt nødvendig reform er blitt forberedt mer enn lenge nok. Nå må den politiske sluttbehandlingen komme.

Løsningene på det lokale plan er like viktig

Det vil bli langt færre politidistrikter enn dagens 27, og det er også helt nødvendig. Mer sentralisering og samling av ressurser vil redusere den sårbarheten Politianalysen trekker frem som et hovedproblem. Om det blir ti, 11 eller 12 er ikke avgjørende, og her må regjeringspartiene og Venstre nå klare å skjære gjennom.

Det nøyaktige antall politidistrikt later til å ha blitt en symbolstrid som får altfor mye oppmerksomhet. Løsningene på det helt lokale plan betyr mer for at politiet skal komme seg ut av kontorene og inn i patruljebilene, med de gevinstene det har for effektivitet og ressursutnyttelse. Derfor må det komme en kraftig reduksjon av antall tjenestesteder fra dagens 354.

Politiet må også selv få organisere lensmanns- og politistasjonsdistriktene ut fra politifaglige hensyn. Dette bør ikke få være opp til lokalpolitikerne slik praksis er i dag.

Evnen til å håndtere dramatiske hendelser må bli bedre

Arbeidet med politianalysen ble utført i skyggen av 22. juli. Tankegang, prioriteringer og anbefalinger bærer forståelig nok tydelig preg av den harde kritikken mot politiet i terrorens kjølvann.

Politiets evne til å håndtere dramatiske hendelser med store krav til koordinering og samhandling må forbedres. Også 22. julikommisjonen pekte på dette.

Norsk politi må være et aksjons- og beredskapspoliti, men selvsagt ikke bare det. At politiet blir bedre i stand til å løse skarpe oppdrag, kan ikke gå på bekostning av forebyggende arbeid og mer ordinær kriminalitetsbekjempelse.

Noe må også velges bort

Derfor kan ikke debatten bare handle om organisasjon og struktur, men også om hva politiet skal gjøre. Behovet for større konsentrasjon om kjerneoppgavene går som en rød tråd gjennom Politianalysen. Politikerne må våge å ta debatten om hvilke oppgaver politiet er pålagt i dag, men som kan overtas av andre etater.

Skal politiet fortsatt utstede pass? Håndtere vrak og hittegods? Slike oppgaver har bidratt til å skape nærhet til befolkningen, og mange - også innad i politiet - vil fortsette med dette for å bevare politiets sivile preg.

Dette er utvilsomt en verdi. Men skal politiet bli bedre i stand til å løse kjerneoppgavene, er det nødvendig at de blir avlastet for noen av de sivile oppgavene. Enighet om dette vil også gjøre det enklere å få på plass den beste organisasjonsmodellen.

Les også:

 1. Les også

  Herfra skal fremtidens politi etterforske sakene

 2. Les også

  Den kommende politireformen kan ikke bare handle om struktur, men om god ledelse

 3. Les også

  Justisministeren vil regulere politimesternes lønn etter resultatene

Les mer om

 1. Ledelse
 2. Politiet

Relevante artikler

 1. NORGE

  Anbefaler å revurdere politireformen:

 2. KOMMENTAR

  Kritisk fase for politireformen | Per Anders Madsen

 3. KRONIKK

  Politireformen skal møte et nytt kriminalitetsbilde | Odd Reidar Humlegård

 4. POLITIKK

  Slik vil Støre lappe på politireformen

 5. KOMMENTAR

  Slaget om politiet står nå

 6. LEDER

  Alfred Bjørlos kritikk fortjener en konkret respons fremfor et forsvar fra Regjeringen.