Leder

Aftenposten mener: Et punktum for søppelskandalen

  • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.

Søppelinnhentingen bør igjen konkurranseutsettes etter en tid.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Fredag offentliggjorde byrådet granskningen Deloitte har gjort av søppelkaoset i Oslo. Rapporten er svært omfattende og snur nær sagt alle stener. Det var også noe av poenget.

Som politisk dokument er rapporten av begrenset verdi. Etter at Veireno begjærte konkurs og kommunen overtok renovasjonen, har mye av den politiske spenningen forsvunnet. Noen konkret politisk beslutning som innvirket direkte på den uholdbare situasjonen i høst, finnes ikke.

Rapportens oppmerksomhet er i all hovedsak rettet mot hva Renovasjonsetaten kunne gjort annerledes. Langt på vei er den et studium av hvordan en seriøs og grundig prosess kan ende opp med skandale.

Undervurderte risikoen

Det er ingen som trenger å betvile Renovasjonsetatens oppriktige tro på en bedre og mer effektiv renovasjon med Veireno som partner. Et stort apparat, anskaffelseskomité, stryringsgruppe og prosjektgruppe, var inne for å gjennomføre og kvalitetssikre alle deler av prosjektet.

Slike formaliserte prosesser er på ingen måte til hinder for feilanskaffelser. Overordnet har Renovasjonsetaten undervurdert risikoen i å gjøre så store endringer på én gang. Veirenos tilbud innebar overgang til en toskiftsordning, og gjorde at én liten aktør fikk drifte hele Oslo.

Etatens handlingsrom var også mindre som følge av at etaten hadde forlenget forrige kontraktsperiode to ganger, og dermed ikke hadde mulighet for en gradvis innfasing av nye rutiner. Også på dette punktet vil andre innkjøpere kunne ta lærdom av Veireno-saken.

Ta lærdom

Det ligger en risiko i at store og kompliserte kontrakter blir tildelt uten forhandling. Renovasjonsetaten kunne ikke denne gang utfordre Veireno når det gjelder sammenheng mellom tilbud og gjennomføring etter at beslutningen var tatt.

Tidligere renovasjonsanbud er blitt gjennomført med en slik forhandling. Ifølge Renovasjonsetaten har Klagenemnda for offentlige anskaffelser og senere rettssaker avgjort at konkurranse med forhandling vil være ulovlig. Dette er i så fall problemstillinger som i etterkant av rapporten bør løftes til politisk nivå. Konkurransereglene må ikke være til hinder for at det offentlige kan stille tydelige krav og sørge for best mulig kvalitet i tjenester som er kritiske for innbyggerne.

At kommunen nå tar hånd om renovasjonen i en overgangsperiode er forståelig, gitt den ekstraordinære situasjonen. Men den uholdbare historien med Veireno er ikke i seg selv et argument mot anbudsutsetting, og innhentingen bør igjen konkurranseutsettes etter en tid. I den prosessen gjelder det å ta verdifull lærdom fra Veireno-saken, som nå har fått sitt punktum.

Les mer om

  1. Veireno
  2. Oslo