Leder

Aftenposten mener: Dårlig Oslo-PR

  • Aftenpostens Ledere Skrives Av Kommentargruppen. Gruppen Ledes Av Politisk Redaktør Trine Eilertsen
PR-byrået Zynk har fakturert Oslo Vognselskap for 800.000 kroner blant annet for å bedre dialogen med Oslo kommune.

Oslos samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) hyller
Oslo Vognselskap i selskapets nyeste årsrapport.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

«Selskapet er en av våre viktigste allierte i arbeidet med å
gjøre Oslo til en bedre by å bo i,» skriver hun. Det «yter et stort bidrag til det grønne skiftet.»

Berg skrev ikke artikkelen selv, hun fikk den oversendt fra
Oslo Vognselskap til godkjenning. Men heller ikke Oslo Vognselskap hostet opp noen til å skrive skryteartikkelen om seg selv. Jobben var satt ut til PR-byrået Zynk for drøyt 30.000 kroner.

PR-byrået er hyret inn av vognselskapet for å få en «bedre
eierdialog», for å synliggjøre selskapets resultater og «skape økt legitimitet for selskapets funksjoner.» Og altså for å skrive artikler i
samferdselsbyrådens navn.

Ikke bare en fillesak

I stedet for full konsentrasjon om best mulig forvaltning
og fornyelse av Oslos trikker og T-banevogner, brukes det altså ressurser på egenprofilering med ekstern konsulenthjelp.
Tydeligvis ikke uten en viss suksess siden byråden går god for å omtale
selskapet som en «alliert» - en underlig betegnelse på et selskap som er heleid av kommunen.

Oslo Vognselskap har brukt ca 800.000 kroner på
kommunikasjonstjenester det siste året. 30.000 er en liten sum i den store sammenhengen. De siste årene er atskillig fetere regninger for PR-oppdrag av ulik type sendt fra landets raskt voksende kommunikasjonsbransje til offentlige etater.

Men nettopp fordi Bergs artikkel er en fillesak er den et
godt eksempel på en illevarslende utvikling. Det finnes tydeligvis ikke grenser for hva det offentlige skal kjøpe inn konsulenter for å gjøre.

En bransje i vekst

Både staten og kommunene ansetter stadig flere informasjonsmedarbeidere. Samtidig kjøper det offentlige stadig flere PR-tjenester fra private selskaper. Hver femte kunde hos kommunikasjonsbyråene er departementer, direktorater, fylker og kommuner, ifølge byråenes bransjeforening.

Oslo Vognselskap har ingen kommunikasjonsavdeling.
Men at de skulle trenge ekstern bistand for å forfatte det temmelig flate
skrytet de legger i byrådens munn, er ubegripelig.

Det mener kanskje selskapets direktør Erik Lund også. «Jeg
syns det var litt dyrt,» sier han til Aftenposten.

Selvsagt var det dyrt. Selvros pleier å være gratis.

  • Les vår nyhetssak om Oslo Vognselskap her.
  • Les svaret fra Oslo Vognselskap her.
  • Les om politiske reaksjoner her.

Les mer om

  1. Oslo Vognselskap
  2. Miljøpartiet De Grønne (MDG)