Leder

Aftenposten mener: Kommunene har et ansvar overfor bemanningsbransjen

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Over 200 norske kommuner har hatt avtale med Orange Helse i Norge. Her står bilene til selskapet parkert ved kontoret i Asker utenfor Oslo.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.
Nyhetsbrev Har du lest Trine Eilertsens personlige nyhetsbrev?

Orange Helse er et selskap som vurderes med ulikt blikk alt etter ståstedet til den som ser. Selskapets eiere ser en forretningsidé som svarer på en stor utfordring i norsk helsevesen: Behovet for vikarer i kortere og lengre tid. Når det er vanskelig å skaffe folk i Norge, drar selskapet utenlands for å finne vikarer, for eksempel i Litauen.

  • Kommunen undersøkte ikke hva helsevikarene tjente.

Kommunene ser et selskap som kan løse akutte bemanningsproblemer innenfor helse og omsorg. Men de ser også et selskap som ikke alltid leverer bemanning med nødvendig kompetanse.

De ser et selskap som gjør det vanskelig for kommunene å følge opp forpliktelser med tanke på lønns- og arbeidsvilkår.

Skattejurister ser et selskap i en svært komplisert struktur, med forgreninger til flere land. Strukturen er komplisert ut over det som kan begrunnes med at deler av virksomheten foregår i Litauen. Den skaper et rom for å manipulere inntekts- og utgiftsstrømmer på måter som kan minimere skatt eller legge til rette for transaksjoner som ligger i et lovlig grenseland, for eksempel.

Venstresiden mener svaret er å forby innleie av vikarer fra selskaper som Orange Helse. Da må kommunene ansatte flere folk og sørge for at bemanningen er god nok gjennom året.

Det finnes utvilsomt eksempler på kommuner som planlegger for dårlig og som bruker unødvendig mye penger på vikarer. Men forbud er feil svar.

Bemanningsselskaper løser mange problemer for helsevesenet og andre deler av norsk arbeidsliv hver eneste dag. Det er kostbart å bemanne for alle tenkelige og utenkelige topper og hull. Bemanningsbyråer er også en vei inn i arbeidslivet for mennesker som enten ikke har arbeidserfaring, som er mellom faste jobber eller som av andre grunner henter sin inntekt derfra.

Det må imidlertid stilles tydeligere krav både til selskapene som tilbyr vikarer og til kommunene som kjøper tjenestene. Selskaper kan neppe nektes å etablere en selskapsstruktur som eierne finner økonomisk formålstjenlig, men åpenhet og transparens må være et krav når innkjøperen finansieres av skattebetalere. Det må aldri være tvil om selskapenes ryddighet overfor kunder, ansatte og den offentlige pengesekken.

Kommunene har et stort ansvar for å sikre at de som innkjøpere kjøper tjenester innenfor en lovlig og etisk riktig ramme. Når så få av kommunene som har kjøpt tjenester fra eksempelvis Orange Helse har ettergått opplysninger fra selskapet, vitner det om en lettvint holdning til ansvar.

Bemanningsbransjen er kommet for å bli, også innenfor helsevesenet. Men etter noen år med erfaringer, er det på tide å evaluere og undersøke hvordan de offentlige helsekronene best kommer til anvendelse.

Les mer om

  1. Paradise Papers
  2. Leder
  3. Arbeidsliv
  4. Bemanning
  5. Orange