Leder

Lite å kritisere

Muammar al-Gadafis soldater driver de libyske opprørerne fra skanse til skanse.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Benghazi, opprørernes «hovedstad», står under økende press fra regjeringsstyrkene. Det avgjørende slaget om Libyas nest største by er under utvikling.

Frustrasjonen over den dramatiske utviklingen har satt fart i debatten om hva det internasjonale samfunn kan gjøre. Det nedslående svaret er: Ikke stort, bortsett fra å forberede omfattende humanitær hjelp.

Nærmest på overtid reises det nå kritikk mot utenriksminister Jonas Gahr Støre fordi han angivelig er altfor opptatt av å analysere og for lite opptatt av å handle. Dette var kjernen i kritikken fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre i Stortingets spørretime onsdag. Kritikerne fremstiller gjerne en flyforbudssone over Libya som selve testen på støtte til kampen mot Gadafis diktatur. Vi hører lite om at et flyforbud håndhevet av NATO etter all sannsynlighet vil føre til omfattende krigshandlinger. Det blir heller ikke tillagt betydning at vår viten om opprørernes politikk og ønsker er svært mangelfull.

To ganger de siste ti årene har USA og andre vestlige land gått til krig i den muslimske verden. Erfaringene fra Afghanistan og Irak øker ikke lysten på et tredje forsøk i Libya. Her bør en ansvarlig utenriksminister definitivt være både avventende og analyserende. Overilte forsøk på norsk «handlekraft» er det siste vi trenger. I dette spørsmålet er det nok mektigere krefter på den internasjonale arena som må legge premissene.

Det vet også opposisjonen meget godt.

Les mer om

  1. Ledelse