Aftenposten mener: Sykelønnsordningen må endres

Leder av sysselsettingsutvalget, Steinar Holden, leverete sin rapport til arbeidsminister Anniken Haugli (H) forrige uke.
Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Et velferdssamfunn som Norge må diskutere enkeltordninger for å sikre at de er treffsikre også når verden endrer seg. Sykelønnsordningen fortjener debatt, ikke minst fordi Norge har et rekordhøyt sykefravær sammenlignet med andre land.

Det siste tiåret har det vært nærmest umulig å føre en åpen sykelønnsdebatt i Norge. Forhåpentlig kan rapporten fra Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe endre på det.

Det regjeringsutnevnte utvalget har fått i oppdrag å analysere utviklingen i sysselsettingen i Norge. Utvalgets mandat går inn i en av Norges store utfordringer. Den skal «foreslå tiltak som kan bidra til at flere kommer i arbeid, at flere får utnyttet sin arbeidsevne, og at færre får unødig langvarige stønadsforløp eller faller utenfor arbeidslivet på en varig stønad.»

Utvalget foreslår flere endringer i støtteordninger som kan øke sysselsettingen. Blant dem er endringer i sykelønnsordningen den mest kontroversielle. Det politiske ordskiftet er låst i en oppfatning om at 100 prosent kompensasjonsgrad i hele sykefraværsperioden er avgjørende. Men hvis det også er et mål å trygge folks tilknytning til arbeidslivet, og vi bruker det vi vet om sykefravær og faren for å falle ut av arbeidslivet, må debatten åpnes opp.

Sysselsettingsutvalget griper tak i de positive erfaringene med gradert sykmelding. Noe kontakt med arbeidslivet i sykeperioden er bedre enn ingen kontakt, og utvalget foreslår å justere kompensasjonen for å motivere til økt bruk av gradering.

Regjeringen har på sin side atter en gang fredet sykelønnsordningen gjennom IA-avtalen frem til 2022. Kunnskapsbasert politikk kan det ikke kalles. Dette er snarere lite fruktbar pragmatisme i et land som har råd til å holde seg med den slags.

Håpet er likevel at utvalgets arbeid kan få vist frem hvor absurd denne fredningen er, hvor nødvendig det er å diskutere justeringer – hvis målet faktisk er økt sysselsetting og mindre frafall fra arbeidslivet. Vi som samfunn må bruke innsikten vi opparbeider oss om eksempelvis gradert sykmelding, fremfor å late som ingenting forandrer seg.

Nøyaktig hvordan sykelønnsordningen skal endres bør være et resultat av en åpen debatt, der flere forslag holdes opp mot hverandre. Fagbevegelsen vil avlyse debatten.Det gjør i praksis regjeringen også. Det er å stikke hodet i sanden.