Leder

Aftenposten mener: Politiet tåler ikke tillitssvikt

  • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.

Politiet må ta tendenser til tillitssvikt på største alvor. Nærpolitireformen gjør etaten sårbar.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.
Politidirektør Odd Reidar Humlegård mener tilliten til politiet er betryggende.

81 prosent av befolkningen har svært eller ganske stor tiltro til politiet, ifølge en undersøkelse fra meningsmålingsinstituttet Ipsos.

Overfor NRK betegner politidirektør Odd Reidar Humlegård resultatet som «betryggende». Han påpeker at det stemmer godt overens med politietatens egne innbyggerundersøkelser de siste årene.

Humlegård har nok sine ord i behold. Tilliten til norsk politi er ganske robust. Det skulle også bare mangle at ikke et av verdens mest lettstyrte land og rikeste velferdssamfunn er i stand til å holde seg med et tillitvekkende politi.

Bekymringsfulle trekk

Ipsos-undersøkelsen har imidlertid noen trekk som burde bekymre både Humlegård og landets ferske justisminister Per-Willy Amundsen (Frp).

I 2015 svarte 31 prosent at de hadde svært stor tiltro til politiet. Nå er denne andelen redusert til 22 prosent. Den negative tendensen forsterkes av at noen flere enn før, 15 prosent, velger svaralternativet «liten tiltro». To prosent har ingen tiltro til politiet.

Av landsdelene skiller Vestlandet seg ut. Andelen som har svært stor tiltro til politiet, er markant lavere enn i ellers i landet, bare 16 prosent. Monika-saken, varsler-håndteringen og nedprioriteringen av alvorlig narkotikakriminalitet har åpenbart skapt en tillitsbrist som vestlandspolitiet kommer til å slite med lenge.

Avhengig av tillit

Tillit og godt omdømme er viktig for alle offentlige etater. Men for den etaten som skal håndheve lov og orden og etterforske forbrytelser, er tillit helt avgjørende.

Bare politiet kan med loven i hånd bruke vold mot innbyggerne. Hvis politiet som forvalter av statens voldsmonopol har liten tillit, er dette fullstendig ødeleggende for et samfunn.

Hverken Ipsos-målingen eller tilsvarende undersøkelser de siste årene tyder på noen krise. Men under halvparten har et godt inntrykk av politiets innsats mot hverdagskriminalitet som tyverier, innbrudd og hærverk. Gruppen som har vært utsatt for kriminelle hendelser, har dårligere inntrykk av politiet enn dem som ikke har hatt befatning med politiet i det hele tatt.

Må forsterke innsatsen

Dette er for dårlig. Justismyndighetene og politiet selv må trappe opp innsatsen for å styrke tilliten. Erfaringene fra Vestlandet viser hvordan dårlig politiarbeid raskt slår ut i tillitssvikt.

Den såkalte «nærpolitireformen» går nå inn i en avgjørende fase med nedleggelse av mange politistasjoner og lensmannskontorer. Det skal ikke føre til at politiet fjerner seg fra folks hverdag, men det er likevel stor fare for at det er akkurat slik folk vil oppleve det. I så fall har etaten liten grunn til å se frem til neste tillitsundersøkelse.

  • Ipsos-undersøkelsen viste også at tilliten til domstolene er rekordhøy. Undersøkelsen er omtalt i domstolsmagasinet Rett på sak.
  • Interessert i mer om politiet? Her er en kommentar som argumenterer for at nærheten til befolkningen er viktigst.
  • Og her er en som tar for seg den fasen nærpolitireformen er i akkurat nå.

Les mer om

  1. Politiet
  2. Meningsmålinger