Alle skal få god fødselsomsorg

Norsk fødselsomsorg er god, men opplever nye utfordringer.

Politisk detaljstyring av sykehusene er ikke klokt.

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Få steder er det like trygt å føde som i Norge. Norsk fødselsomsorg er god. Norske sykehus har høy kvalitet. Svært få kvinner dør i barsel. Antall dødfødsler er veldig lavt.

Måling av kvalitet tyder også på at utviklingen går i riktig retning. Helsedirektoratet følger med på andelen som får store rifter ved vaginal fødsel. Den er gått ned det siste tiåret.

Les hele saken med abonnement